Условия за ползване

Условия за ползване  Условия за ползване

  1. Ползването на съдържанието (програми, информация и други данни) и услугите, достъпни на сайта http://www.eko.bg, който е представен или ще бъде представян в интернет като корпоративен уеб-сайт на ЕКО България ЕАД (която по-късно ще бъде наричана накратко „Компанията”), са под защита на Българското, Европейското и международното законодателство за защита на авторското право и сходните му права, собственост са на Компанията и са предоставени безвъзмездно на потребителите на сайта за лична (некомерсиална) употреба. Компанията полага усилия и взима всички мерки, за да бъде информацията в сайта навременна и възможно най-вярна, а достъпът до нея бърз и наличен за всеки потребител, но не носи отговорност за нейната достоверност, изчерпателност и актуалност.
  2. На потребителите е забранено да копират, разпръскват, пренасят, преработват, препродават, разработват производство или заблуждават публиката във връзка с истинския доставчик на съдържанието на този сайт. Всякаква репродукция, преиздаване, сваляне, комуникиране, разпръскване и дистрибуция или друга употреба на съдържанието по някакъв начин или за някакви комерсиални или други цели е разрешено само след получено писмено потвърждение от Компанията или някой друг притежател на интелектуални права за съответното съдържание.
  3. Компанията доставя съдържанието (пример: информация, имена, снимки, описания), продуктите и услугите, достъпни чрез този сайт „ТОЧНО ТАКА, КАКТО ТЕ СА” и без каквото и да е изопачаване, одобрение или писмена гаранция, изрична или скрита, със задоволително качество, в подходяща и ненарушена форма, актуалност и акуратност. Компанията не може да бъде отговорна за никакви щети и не носи никаква отговорност за каквито и да било вреди от гражданско или наказателно естество, нито за вреди (актуални, специфични или други) на посетители на сайта или трети лица във връзка с причини, които са свързани с оперирането или не, и/или употреба на сайта, и/или неспособността да бъдат доставени услуги и/или информация, която е налична и/или други недопустими интервенции на трети лица на продукти и/или услуги и/или информация, която сайта прави достъпна.
  4. Употребата на този сайт трябва да бъде правена изключително за законосъобразни причини и по начин, който ограничава възможността за употреба от страна на трети лица. Посетителят е длъжен да използва този сайт законно, обществено-морално и съгласно тези правила и да не предприема действия, които могат да доведат до пропуски обезпечаването на услугите на Компанията.
  5. Настоящият сайт съдържа препратки към сайтове или трети страни и Компанията не е отговорна за съдържанието на тези интернет-страници и за вреди, които могат да произтекат като резултат от тяхната употреба, а посетителят посещава тези сайтове на своя отговорност.
  6. Компанията полага необходимите усилия за доброто опериране на мрежата, но не гарантира, че оперирането на този сайт или сървърите ще бъдат без прекъсвания или други пропадания и ще бъдат изчистени от вируси и техни елементи (като например вируси тип Троянски кон).
  7. Компанията си запазва правото на променя, добавя или изменя съдържанието или услугите на този сайт, както и условията за използване, когато сметне за необходимо и без допълнително предупреждение, само чрез анонсирането им чрез този сайт.
  8. Имената, картините, логата и отличителните характеристики, които представят Компания или трети страни и техните продукти или услуги, представляват изключителни запазени марки на Компанията или трети страни и са защитени от съответния закон за авторското право и защитените марки. Тяхното появяване в сайта не означава прехвърляне на каквито и да било права от тях към трети страни.
  9. Посещението на сайта е приемано като съгласие с по-горните условия.

 

Назад