Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данниНастоящият документ обяснява политиката на ЕКО България ЕАД (която по-нататък ще бъде наричана накратко „Компанията”) във връзка с личните данни, събрани от посетителите на страницата (които по-нататък ще бъдат наричани накратко „посетителите”).

1.  Съхранение на лични данни

Чрез своята визита на сайта на нашата компания и вашето записване за услугите, които той предлага, е възможно да бъдете помолени да оставите свои лични данни (име, професия, email, дата на раждане и др.) с цел да активирате съответната услуга (бюлетин, игра, чат, web2sms и др.) за своя акаунт и също така да си осигурите възможността да получавате кратко описание на нашите нови продукти и услуги.

Удостоверяваме, че Компанията не предоставя публично достъпен лист на електронните пощи на своите потребители. Затова личните данни (имена за достъп и др.), които се появяват на някои от страниците и услугите на сайта на Компанията, са насочени, за да осигурят получаването на съответната услуга и не е разрешено на трети страни да се ползват от тях, освен чрез изрично съгласие от страна на българските правни органи във връзка с възникнала необходимост от тези лични данни.

Компанията действа съобразно съответното законодателство и цели най-доброто имплементиране на услугите и целите на сайта, доколкото интернет позволява. Вашите лични данни са строго пазени от момента на вашето записване за определени услуги на нашия сайт, докато изрично не потвърдите прекратяването на връзката си с услугите на сайта. Относно данните на лица, които все още не са се записали изрично за услуги, които сайтът предлага, но са участвали в отделни онлайн активности (например състезания), техните лични данни се пазят до края на съответната активност.

Персоналните данни, които сте предоставили на Компанията, се използват изключително от Компанията и нейните подопечни или бизнес организации, с които тя си сътрудничи с цел поддръжка, промотиране и осъществяване на договорни взаимоотношения, или за статистически нужди.

Достъп до архив с личните данни могат да имат компании, които спомагат за протичането на промоция, поддръжка или сервиз по договорни взаимоотношения. Данни от архива могат да бъдат предоставяни също и на съответните компетентни правораздавателни, полицейски или други административни органи след разпореждане и спрямо изискванията на съответните закони. В контекста на Защитата на личната информация в телекомуникационния процес, потребителят има правото да бъде информиран относно различните текстове по отношение на личните си данни в българското и европейското законодателство.

2.  Употреба на cookies

При всяко ваше посещение на сайта на компанията, страниците, които виждате заедно с cookies се запазват върху вашия компютър.

Cookies са текстови архиви, чрез които сървърът разпознава вашия компютър.

Cookies съхраняват онези части от сайта, които съответният компютър е посетил, както и дължината на визитата. По всяко време потребителят има правото да променя настройките на своя компютър във връзка с получаването или не на cookies, да бъде уведомяван, когато cookie се образува или да откаже инсталацията на cookies.

В случай, че не сте променяли настройките на своя компютър, така че да отказва cookies, можете да посещавате сайта на компанията анонимно, до момента, в който не се запишете за някоя от нашите услуги.

3.  Осигуряване на информация

При необходимост ние ще ви предоставяме информация относно нашите услуги и продукти, за които вие можете да се запишете и да използвате. Освен това ние ще ви предоставим възможността да участвате в проучвания, които Компанията или други компании, свързани с нея провеждат, за да проучат ефективността и нуждата от осигуряваните услуги.

4. Потребители под 18 години

За потребителите под 18 години се счита априори, че е налично съгласието на техните родители/настойници при всякакви случаи, в които те предоставят своя лична информация на този сайт.

Тайна на комуникационния процес

Компанията е задължена да спазва законодателството във връзка с тайната и етиката на комуникационния процес, осъществен чрез нейната мрежа.

 

Назад