Автогаз

Автогаз  
Пропан -  Бутан
 
 
  • Втечнен газ с постоянно и гарантирано качество на всяка една партида.
  • Контролирано процентно съотношение на Пропан и Бутан в зависимост от сезона.
  • Безпроблемно запалване на двигателя в зимни условия.
  • Съхранява живота на двигателя.
Назад