Качествени горива-контрол на качеството

Качествени горива-контрол на качеството 

Бензиностанции ЕКО гарантират качеството с поне три проверки

Веригата бензиностанции ЕКО следва строгите мерки за сигурност на Hellenic Petroleum – най-големия производител на гориво на Балканския полуостров. Преди да бъдат заредени в колата на потребителя EKO Kinitron, както и останалите горива преминават през стриктна процедура от поне три проверки за качество. 
Качественият контрол по време на производството се извършва в съответствие с последните EU стандарти и изисквания. Транспортната схема по доставката до бензиностанциите не позволява отклонения от предварително зададения маршрут или промени в състава на превозваните горива.  
 
При доставянето на горивото на съответната ЕКО бензиностанция се провежда втора проверка на техническите параметри. Всяка бензиностанция EKO е оборудвана със съвременна измервателна апаратура, способна да открие наличието на минимални количества вода в горивата дори в следи.
 
С помощта на това оборудване ЕКО извършва стриктен контрол на предлаганите горива. 

Като допълнителна предпазна мярка EKO организира внезапни проверки на качеството на всички предлагани горива, като взетите проби се анализират в лицензирани лаборатории.  

С помощта на тези мерки се предотвратява и минимален шанс от умишлена или неумишлена промяна на високото качество на горивата. Мерките за сигурност включват система, която заключва бензиновата колонка в случай, че в горивото бъде засечено наличие на вода. Самите бензинови колонки също редовно биват проверявани за точността на количеството гориво, което се продава на крайните потребители.

Назад