Безопасност на бензиностанцията

Безопасност на бензиностанциятаКогато влизате в бензиностанцията, за да заредите с гориво своя автомобил, моля обърнете внимание на следното: 
  • Паркирайте вашата кола близо до бензиновата помпа и изключете двигателя.
  • Не пушете, не използвайте кибрит или запалка, докато зареждате гориво.
  • Изключете вашия мобилен телефон.
  • Не влизайте във вашия автомобил, докато се зарежда.
  • Ако излезете от вашия автомобил, отстрането статичното електричество от тялото си, като докоснете метална повърхност, различна от бензиновата помпа.
  • Ако управлявате мотоциклет, винаги слизайте от машината, докато зареждате гориво.
  • Не оставяйте децата сами извън автомобила.
  • В случай на пожар в резервоара по време на зареждане, трябва да се отдръпнете от автомобила. В този момент изключително важно е следното:

Оставете пистолета в резервоара!

Служителите на бензиностанцията са обучени да потушават пожари.  

Безопасността е наш приоритет! 

Наблюдавайте ефекта на статичното електричество по време на зареждане с гориво:
    (Ако кликнете два пъти върху видеото, вие можете да го гледате на цял екран)
Подкатегории

Назад