Нашият бизнес

Нашият бизнесЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД притежава мрежа от 88 бензиностанции ЕКО и 4 петролни бази в цялата страна. Компанията изпълнява успешно своя петгодишен инвестиционен план за бизнес дейности в България, като е построила нови съоръжения, придобила и модернизирала построени вече обекти и т.н.
Броят на бензиностанции  ЕКО в България непрекъснато се увеличава.

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД предлага голям асортимент от висококачествени горива и масла. От юни 2004 г.  ние предлагаме ексклузивно на българския пазар новата серия горива EKO - EKO RACING 100, EKONOMY 95 и Diesel Avio Double Filtered.

Серията EKO отбелязва началото на нов период в развитието на пазара на горива в България. Те не само отговарят на всички изисквания на стандартите на Европейския съюз, но и са по-благоприятни за околната среда, тъй като отделят по-малко вредни емисии в атмосферата.

Всяка бензиностанция EKO разполага с мини маркет, кафе  и автомивка. Бензиностанции ЕКО предлагат на своите клиенти цялата гама от висококачествени масла ЕКО.

Назад