Промените в климата, глобалното затопляне и нашето здраве

Промените в климата, глобалното затопляне и нашето здравеПовишаването на средната годишна температура в световен мащаб е сериозна заплаха за нашето здраве. Промяната на климата пък благоприятства разпространението на  много заразни болести.

Като резултат от повишаването на средната годишна температура се забелязва и нарастване броя на редица тежки заболявания - сърдечни, сърдечно-съдови, неврологични, белодробни и професионални.

Това повишение е причинено от покачването на въглеродния диоксид (CO2) в атмосферата. Проучванията показват, че през последните 30 години се наблюдава постоянно повишаване на количествата му атмосферата, което е пряко свързано с използването на различни горива и индустриални дейности.

Резултат от нарастването на количеството на въглеродния диоксид е и парниковият ефект. Повишаването на средната годишна температура с от 0.3 до 0.6 градуса през последните 100 години, води до затопляне на атмосферата, топене на полярните шапки и повишаване на нивото на океаните.

Според проучване на учените в Медицинското училище към Нюйоркския университет тенденцията е, че с покачването на температурите опасните болести и смъртни случаи предстоят да се увеличават с в световен мащаб. Този феномен причинява промени и в съществуващите екосистеми и е пряка заплаха за нашето здраве.

Учените дори предвиждат, че промените в климата ще предизвикат и повече природни бедствия. С повишаване на температурата, тропическата зона ще се увеличи, а заедно с нея ще се промени и растителността.

Заразните болести ще се увеличат в резултат на промените в микроорганизмите и микробите, които се развиват и приспособяват според новите климатични условия.

Затоплянето на климата води и до промяна в жизнения цикъл на някои микроби. Вече се появяват опасения, че в бъдеще на много места ще се появят болести, пренасяни от комарите (като малария) и гризачите. Не можем да изключим и възможността някои от премахнатите в миналото болести да се появят отново.

Намаленото количество на озон в атмосферата е свързано с намалената чувствителност към заразите. Глобалното затопляне, от своят страна, може да доведе до повишаване на микробите и бактериите. Комбинацията от тези два феномена ще доведе до повишаване на инфекциите.

Човешката дейност причинява сериозна вреда на околната среда. Изчерпването на озона и повишаването на температурите в световен мащаб са за съжаление един непрекъснат процес. Биологичните последици не могат да бъдат предвидени, а тяхното негативно отражение може да има разрушителен ефект за хората.

Различни национални и интернационални организации, като Обединените нации, правят изследвания, които измерват и следят ситуацията. Протоколът от Киото набеляза определени цели (като намаляване с 7% на въглеродния диоксид в атмосферата в следващите 10 години), които трябва да бъдат постигнати чрез международно сътрудничество.

Библиография:

Source:

Назад