Вредата от шума

Вредата от шумаВредата от шума: Последици върху здравето.

Вредата от шума се превърна в една от характеристиките на модерния живот.
 
За съжаление, в повечето случаи в домовете ни, по време на работа, дори по време на отпуските ни, нежеланият шум влияе негативно върху качеството на нашия живот.
 
Добре познато е, че силният шум може да нанесе дълготрайни вреди на нашето здраве. Хората, които са изложени непрекъснато на високи шумови нива, например в дискотеките и на музикални концерти, може да страдат от загуба на слуха, която се дължи на увреждане на тяхната слухова система, причинено от звуци с висок интензитет. Такива увреждания може да се причят от фойерверки и изстрели от пистолет.
 
Отделно от тези високи шумови нива, дори умереният шум от 85 децибела, какъвто е звукът на алармата на часовника, на косачката, може да причини увреждане на слуха. Слухът може да бъде засегнат и от умерен шум, ако сме изложени дълго време на него.
 
Но какво се случва с шума с нисък интензитет, който съществува постоянно в нашето обкръжение? Подобни звуци са тези, произведени от пътния трафик, от домашните електроуреди, като съдомиялна машина, музикална уредба, парахосмукачка и климатик.
 
Звуците с нисък интензитет не застрашават слуха ни директно. Обаче, както на работа, така и в къщи, те могат да засегнат нашето физическо и психическо здраве. 
 
Неопределеният шум повишава налягането, причинява умора, намалява съня, повишава стреса, влияе негативно на храносмилането и  пречи на концентрацията.
 
При хората, които живеят в райони с високи шумови стойности, като летища, рискът от хипертония е по-голям в сравнение с хората, които живеят далече от летищата.
 
Според данни на Световната здравна организация, на ниво общност, вредата от шума води до намаляване на раждаемостта, нарушаване на способностите за учене, увеличава броя на инцидентите и води до повишена злоупотреба с наркотици.
 

На работното място, повишеният шум, в комбинация с процеса на работа, води до увеличаване на сърдечните заболявания, дължащи се на високото напрежение.

 

Шумът води до активизиране на стрес механизмите в организма. Докато такава реакция обикновено е естествена и полезна, когато тя се превърне в постоянна и е причинена от нежелан шум, може да навреди както на физическото така и на психическото здраве.

 

Освен това, проучванияta показват, че в случаи, когато хората няма какво да направят срещу вредата от шума, се демотивират. По трудно им е да решават проблемите си и изоставят целите, които са си поставили, по-лесно.

 

При децата, вредата от шума може да повлияе на способността им за четене и писане. В класове, в които има силен шум, учениците показват значително по-ниски резултати от такива, в друг клас и същото училище, където вредата от шума е избегната.

 

По тези причини става ясно, че вредата от нежелания шум може да има неблагоприятно влияние както върху децата, така и върху възрастните. Според статистика в Ню Йорк, силният шум е едно от най-честите оплаквания, правени от хора в различни квартали на града и се вярва, че нежеланият шум води до повишаване на престъпността.

 

Така че всеки от нас трябва да вземе необходимите мерки, за да се избегне създаването на излишен шум, който безпокои другите хора.

 

Проблемите свързани с борбата срещу вредата от шума са комплексни и изискват повишено внимание от всички. Всеки от нас трябва да осъзнава кога създаденият от него шум се превръща в неприятен за хората около него.

 

Също така на по-високо ниво, компетентните органи трябва да взимат необходимите мерки за предпазване на населението от вредата от шума, която застрашава нашето физическо и психическо здраве.

Библиография

Източник:

Назад