Замърсяване на въздуха

Замърсяване на въздухаЗамърсяването на въздуха причинява сериозни здравословни проблеми

Днес, замърсяването на околната среда е основна заплаха за нашето здраве. Замърсяването на въздуха, който дишаме ежедневно, непрекъснато се увеличава.

Вече е изчислено, че всяка година замърсяването на атмосферата причинява 24.000 от преждевременните смъртни случаи в Обединеното кралство. Един на всеки десет случаи на смърт от рак на белия дроб се смята, че е причинен от замърсяването на въздуха.

Според данни от 2000 год. замърсяваното на въздуха, в резултат на изпусканите от колите газове, е причина за 6% от всички смъртни случаи във Франция, Австрия и Швейцария. Токсичните вещества от автомобилните ауспуси са виновни за поне 500.000 астматични кризи и за повече от 25.000 нови случаи на хроничен бронхит годишно в тези държави.

Съществува сериозно опасение, че заплахата за човешкото здраве от замърсения въздух за хората, живеещи в градовете, е по-голяма отколкото опасността от пушенето.

Основните токсични вещества, които замърсяват атмосферата и заплашват живота на хората са въглероден оксид, олово, азотен диоксид и отделените токсични частици вещество, които могат да проникнат в дробовете.

За съжаление има все повече доказателства, които показват, че вредите на нашето здраве са причинени от токсичните вещества, замърсяващи атмосферата.

Също така, изглежда, че последиците от замърсения въздух са много сериозни не само за възрастните, но и за децата. Още по-стряскащ е и факта, че токсичните вещества могат да увредят дори неродените още деца още на ембрионално развитие.

Бременните жени, които поглъщат тези две от най-опасните и вредни вещества замърсяващи въздуха, увеличават възможността децата им да бъдат родени със сериозни сърдечни аномалии.

Това са резултатите от едно епидемиологично изследване на доктори и учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Това е първият път, в който едно сериозно проучване документира факта, че  токсичните вещества във въздуха, който дишаме причиняват вродени аномалии при децата.

Изследваните токсични вещества са озон и въглероден оксид.

Когато тези вещества се открият в завишени концентрирани количества в атмосферата, те влияят неблагоприятно на бременните жени и причиняват сериозни вреди на зародиша, особено между третия и шестия месец от бременността.

Този период от бременността е решаващ за развитието на сърцето. Колкото по-висока е концентрацията им и колкото повече се излага бременната жена сред замърсения въздух, толкова повече се увеличава рискът за сърдечни аномалии при детето. 

Според посоченото изследване, учените смятат, че съществуват два вида токсични вещества в замътения въздух, които причиняват вреда на зародиша.

Въглеродният оксид е вторичен продукт от горенето и се разпространява във въздуха основно от колите и предприятията. Той няма нито цвят , нито мирис и хората не могат да го усетят.

Озонът, намиращ се на нивото на въздуха, който дишаме, се произвежда от фотохимични реакции, от различни други вещества и от ултравиолетовите лъчи на слънцето.

Но изследователите вярват, че не трябва да виним само озона и въглеродния оксид.

Увеличената концентрация на тези два газа обикновено се свързва и с нарасналата концентрация на други токсични вещества, които имат вредно въздействие на органите и на развиващите се ембриони.

Основните видове изучавани сърдечни заболявания са доста сериозни анатомични аномалии вътре в сърцето, сърдечните клапи, артериите и аортата.

Повечето от децата с такива проблеми трябва да бъдат оперирани в съвсем ранна възраст.

Най-притеснителното е, че бременните жени няма как да контролират или избегнат токсичните вещества, съдържащи се във въздуха, който дишат.

Докато за  другите опасни фактори, като пушенето, алкохолът и наркотиците, могат да бъдат взети мерки и да се избегнат, в случая със замърсения въздух .нищо не може да бъде направено.

Трябва да отбележим, че въпреки предложеното изследване може да бъде критикувано по много причини, то насочва вниманието ни като припомня, че трябва да подхождаме много внимателно към замърсяването на въздуха.

Със сигурност представеното изследване не обърна внимание на много други застрашаващи фактори свързани с въглеродния оксид и озона в атмосферата - фактори, които биха могли да бъдат основните причинители на тези аномалии. Освен това, разгледаното проучване не изследва други рискови фактори, които могат да се отразят върху органите на човешките ембрионите.

Все пак, направените заключения са съгласувани и с други проучвания, които показват, че токсичните вещества във въздуха може би са причина за преждевременните раждания и на бебетата, родени с тегло под нормата.

В заключение ще отбележим, че замърсеният въздух може бъде сериозна опасност за бременните жени и развиващите се в тях бебета.

Необходимо е да се следи и внимателно да се проверява въздухът, който дишаме, поради сериозния ефект, който той може да причини на населенито на земята като цяло и особено на неродените бебета и малките деца.

Библиография:

Работна група за околната среда

Environmental Factors in Cardiovascular disease. Mats Rosenlung, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, April 2005.

“Urban air pollution linked to birth defects for first time; UCLA research links two pollutants to increased risk of heart defects”, University of California at Los Angeles, December 31, 2001.

Агенция за опазване на околната среда 

Source:

Назад