Нашият екип

Нашият екип 

В ЕКО България работят високо квалифицирани и мотивирани специалисти.   

Алексис Атанасопулос

Изпълнителен Директор

Стефанос Тсорис

Търговски директор

Георгиос Анагностопулос

Финансов и административен Директор

Ива Борисова

Асистент на Изпълнителният Директор

Отдел човешки ресурси

 

Ася Кръстева

Супервайзор човешки ресурси

Николай Стефанов

Специалист труд и работна заплата

Отдел финансово планиране и анализи

 

Валентина Рангелова

Бизнес анализатор

Владимир Дичев

Бизнес анализатор

Счетоводен отдел

 

Анелия Алексиева

Главен счетоводител

Люба Лазарова

Счетоводител

Борислава Георгиева

Счетоводител

Нина Димитрова

Счетоводител

Светла Димитрова

Счетоводител

Камелия Тодорова

Счетоводител

Йордана Каменова

Счетоводител

Петрана Петкова

Счетоводител

Силвия Гюргина

Счетоводител

Климент Бекирски    Счетоводител

Елица Шопова

Счетоводител

Кредитен контрол

 

Величка Ляпова-Славова

Супервайзор риск и кредитен контрол

Димитър Нанков

Асистент кредитен контрол

Отдел информационни технологии

 

Васил Машаров

Мениджър информационни технологии

Андрей Шевкенов

Асистент информационни технологии

Маркетинг & обучения

 

Лидия Витанова

Супервайзор маркетинг и комуникации

Даниел Якимов                  Асистент маркетинг
Ивета Найденова Асистент маркетинг
Петя Дончева Обучения на персонал
Венета Данаилова Обучения на персонал
Картови и продажби на дребно

Виктор Николов

Специалист картова администрация

Любомир Колчев

Картов представител за Западна България

Станислав Стаматов

Картов представител за Източна България

Борислав Светославов

Картов представител за Централна България

Отдел продажби-магазини

 

Светла Митева

Супервайзор Бързо Хранене

Александър Аврамов

Мениджър доставки негорива

Преслава Чернаева

Асистент продажби негорива

Марина Мартинова

Асистент продажби негорива

Оперативен Отдел

 

Гоерги Стоянов Директор продажби на дребно и бизнес развитие

Тодор Енчев

Регионален мениджър

Васил Стоянов

Регионален мениджър

Кирил Дамянов

Регионален мениджър

Милен Субашиев

Регионален миниджър

Антоанета Цветкова Асистент продажби на дребно

Живко Велинов

Мениджър Бизнес развитие

Даниела Велкова

Мениджър снабдяване с газ

Отдел светли горива покупки и продажби

 

Георгиос Емануил

Оперативен Мениджър поддръжка

Атанас Смилянов

Директор доставки светли горива

Гергана Къшова

Супервайзор доставки на горива и масла

Гергана Стамова

Специалист доставка на горива

Милена Иванова

Специалист доставка на горива

Виолета Русева

Специалист доставка на газ

Борислав Шопов

Специалист доставка на горива и масла

Търговски отдел

 

Георги Данков

Директор продажби на едро

Десислава Тодорова

Мениджър продажби на едро

Диан Костадинов

Мениджър продажби на едро

Цветомир Ноев

Специалист продажба на масла и нефтохимия

Депа

 

Димитър Авджиев

Ръководител петролно депо Ст.Загора

Марин Маринов

Работник петролно депо Ст.Загора

Николай Димитров

Работник петролно депо Ст.Загора

Борис Анков

Ръководител петролно депо Разград

Аргун Шукриев

Работник петролно депо Разград

Станислав Петров

Работник петролно депо Разград

Технически отдел

 

Григор Григоров Технически мениджър

Кирил Паргов

Технически инженер

Борислав Бориславов

Технически специалист

Иван Милушев

Мениджър Активи

Покупки и достваки
Любомир Димитров Мениджър достваки и покупки
Пламена Берберова Асистент доставки и покупки

Рецепция

 

Павлина Стоянова

Рецепция

Йоана Стамова

Рецепция

Валентин Бачев

Вътрешна сигурност

Весела Проданова

Юрисконсулт

Назад