Нашият екип

Нашият екип 

В ЕКО България работят високо квалифицирани и мотивирани специалисти.   

Георги Деянов

Изпълнителен Директор

Ивета Михайлова

Търговски директор

Георгиос Анагностопулос

Финансов и административен Директор

Дарина Тодорова

Асистент на Изпълнителният Директор

Отдел човешки ресурси

 

Ася Кръстева

Супервайзор човешки ресурси

Николай Стефанов

Специалист труд и работна заплата

Отдел финансово планиране и анализи

 

Стефка Бенгюзова

Бизнес анализатор

Владимир Дичев

Бизнес анализатор

Счетоводен отдел

 

Анелия Алексиева

Главен счетоводител

Люба Лазарова

Счетоводител

Албена Янкулова

Счетоводител

Златина Тончева

Счетоводител

Светла Димитрова

Счетоводител

Камелия Тодорова

Счетоводител

Валентина Рангелова

Счетоводител

Йордана Каменова

Счетоводител

Петрана Петкова

Счетоводител

Силвия Гюргина

Счетоводител

Борислава Георгиева

Счетоводител

Елица Шопова

Счетоводител

Еленка Тодоранова

Счетоводител

Кредитен контрол&администрация обслужване на клиенти

 

Величка Ляпова-Славова

Супервайзор риск и кредитен контрол

Галя Петрова

Мениджър Кредитен Контрол

Климент Бекирски

Асистент кредитен контрол и фактуриране

Отдел информационни технологии

 

Васил Машаров

Мениджър информационни технологии

Андрей Шевкенов

Асистент информационни технологии

Маркетинг & продажби на дребно

 

Лидия Витанова

Координатор маркетинг и комуникации

Виктор Николов

Специалист картова администрация

Любомир Колчев

Картов представител за Западна България

Станислав Стаматов

Картов представител за Източна България

Борислав Светославов

Картов представител за Централна България

Отдел продажби-магазини

 

Светла Митева

Супервайзор Бързо Хранене

Александър Аврамов

Супервайзор доставки негорива

Васил Михайлов

Специалист продажби негорива

Марина Мартинова

Асистент продажби негорива

Отдел продажби на дребно

 

Гоерги Стоянов Мениджър продажби на дребно

Тодор Енчев

Регионален мениджър

Васил Стоянов

Регионален мениджър

Кирил Дамянов

Регионален мениджър

Милен Субашиев

Регионален миниджър

Венета Данаилова

Обучител персонал бензиностанции

Петя Дончева

Обучител персонал бензиностанции

Ивета Филипова

Обучител персонал бензиностанции

Оперативен отдел

 

Любомир Димитров

Мениджър Бизнес развитие

Даниела Велкова

Мениджър снабдяване с газ

Отдел светли горива покупки и продажби

 

Георгиос Емануил

Оперативен Мениджър поддръжка

Атанас Смилянов

Мениджър доставки светли горива

Гергана Къшова

Супервайзор доставки на горива и масла

Гергана Стамова

Специалист доставка на горива

Милена Иванова

Специалист доставка на горива

Виолета Русева

Специалист доставка на газ

Диана Кирилова

Специалист доставка на горива и масла

Търговски отдел

 

Георги Данков

Мениджър продажби на едро

Десислава Тодорова

Специалист продажби на едро

Петър Величков

Специалист продажба на масла и нефтохимия

Депа

 

Димитър Авджиев

Ръководител петролно депо Ст.Загора

Марин Маринов

Работник петролно депо Ст.Загора

Николай Димитров

Работник петролно депо Ст.Загора

Борис Анков

Ръководител петролно депо Разград

Аргун Шукриев

Работник петролно депо Разград

Станислав Петров

Работник петролно депо Разград

Технически отдел

 

Григор Григоров Технически мениджър

Живко Велинов

Технически инженер

Борислав Бориславов

Технически специалист

Иван Милушев

Мениджър Активи

Покупки и достваки
Иван Илиев Супервайзор достваки и покупки
Пламена Берберова Асистент доставки и покупки

Рецепция

 

Евелина Харизанова

Рецепция

Валентин Бачев

Вътрешна сигурност

Весела Проданова

Юрисконсулт

Назад