Членство

Членство 
ЕКО България ЕАД членува в следните браншови, професионални и обществени организации:
 
  • Българската петролна и газова асоциация - www.bpga.net  
  • Български дарителски форум - www.dfbulgaria.org  
  • Български форум на бизнес лидерите BBLF - www.bblf.bg 
  • Гръцки бизнес съвет в България - www.hbcbg.com  
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ - http://www.ceibg.bg/
  • American Chamber of Commerce in Bulgaria - www.amcham.bg

 

 

 
 
Назад