Петролни бази

Петролни бази 

Складови бази - LPG на едро


Складовите бази за съхранение на газ пропан-бутан са изградени съобразно най-новите технологии, спазвайки българските и европейски норми и директиви за осигуряване на безопасност за служителите, околната среда и природата. Оборудването на депата е съгласувано с всички изисквания за осигуряване на висококачествен продукт и услуга по извършване на продажби.


За осъществяване на мониторинг и контрол на количествени и качествени показатели на газта, са въведени модерни електронни системи:

електронни автомобилни везни;

електронни нивомери за отчитане на количество, температура и налягане на продукта;

електронни разходомери за отчитане на плътността на продукта.

Складовите бази в Стара Загора и Разград имат лиценз за управление на данъчен склад, съгласно чл.48, т.13 от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Локации


Депата са разположени в индустриални зони с удобен достъп на автомобилен и железопътен транспорт.Разград


SEVESO сертификат

Данъчен склад

Обща площ - 25 000 м2

Общ капацитет - 400 м3


Стара Загора


SEVESO сертификат

Данъчен склад

Обща площ 7 600 м2

Общ капацитет 400 м3


София (Гара Яна)


площ 35 000 м2

в процес на реконструкция

Назад