ЕКО Дебитни карти

ЕКО Дебитни карти                  
 
 

  
ЕКО дебитни карти предоставят удобство да не плащате в брой. Картите се зареждат предварително и могат да бъдат използвани и допълнително зареждани във всяка ЕКО бензиностанция в цяла България. Картите са подходящи, както за индивидуални клиенти, така и за социална фирмена политика.  Kорпоративните карти се предоставят на компании с месечно потребление от минимум 500 литра бензин и/или дизел или 500 литра пропан-бутан.
 
 
Назад