Защита на лични данни

Защита на лични данниС настоящото молим да се запознаете с информацията относно процесите на обработване на лични данни, които осъществява „Еко България“ ЕАД, които може да касаят Вас и Ваши служители и контрагенти. Разчитаме, че ще препратите тази информация на всички физически лица, ваши представители, служители или контрагенти, до които тя би могла да се отнася.
 
Назад