Околната среда и ние

Околната среда и ние 

Една от основните цели на ЕКО България ЕАД е да осигури предпазване, контрол и намаляване на замърсяването на околната среда във всичките му форми.

Следователно ще предприемем всички необходими мерки, за да запазим природата чиста. Ние, екипът на ЕКО България, вярваме, че защитата на околната среда е една постоянна отговорност.  

По-долу представяме някои предложения за намаляване на загубите и замърсяването.  

Използвани гориво и моторни масла

Едни от най-опасните природни замърсители са използваните и изгаряни горива и лубриканти. Те трябва да бъдат събирани на специални резервоари и да не се изливат на земята или в подземни канали. Резервоарите трябва да се проверяват всеки ден и да се изпразват през равни интервали от време. Съществуват и компании, които изкупуват, пречистват отново и препродават на пазара използваното минерално масло като евтино минерално масло за обикновена употреба.   

Всеки управител на бензиностанция отговаря да води архив от бележките за доставка на такова минерално масло, издавани от доставчика.  

Техническа вода  

Цялата техническата вода от бензиностанциите минава през филтър за отпадъци, който разделя твърдите вещества (кал и др.) от вторичните (масло, бензин, лубриканти) преди водата да бъде изсипана .

 

Подкатегории

Назад