Нашите продукти и околната среда

Нашите продукти и околната среда 

Политика за контрол на качеството – здраве – безопасност – околна среда  

В своето развитие нашата компания се води от грижата си за хората и природата.  

Ние се грижим за:

 • Спазване на всички действащи закони.
 • Да осигурим и доставим петролни продукти и услуги в съответствие със специфичните нужди на нашите клиенти.
 • Да се убедим, че до нас достигат послания от всички страни (от търговците на бензиностанциите, клиенти, сътрудници, работници и като цяло от обществото) и по този начин непрекъснато да подобряваме продуктите, услугите и всички дейности.
 • Да доставим пълна и точна техническа информация, свързана с качественото представяне и безопасна употреба на продуктите от всички заинтересовани стани.
 • Да осигурим подходяща и безопасна работна среда за клиентите и работния персонал.
 • Да сме отговорни за околната среда.
 • Да осигурим подходящо обучение на персонала като се набляга на Здравето и Безопасността, обслужването на клиентите и  поддръжката на високото качество на продуктите.
 • Да осъществим Управленска система със системно наблюдение, измерване и непрекъснато подобряване на операциите и работата на горивата от гледна точка на Качество, Безопасност и Околна среда.
 • Да насърчаваме клиентите да свързват и приемат нашата политика и практика.
 • Да осигурим целия необходим човешки и материален ресурс за достигане на тези цели.

Най-важните цели от гореспоменатите отговорности е:

 • Да удовлетворим клиентите, сътрудниците, кадрите и обществото като цяло и да създадем атмосфера на взаимно доверие.
 • Да избегнем всички възможни инциденти, които могат да повлияят на здравето, имуществото и природата.
 • Да защитаваме и да съдействаме за подобряването на естествената околна среда.

 

 Новини
Декември 2008 г.

 • 09/12/2008


  Бензиностанции ЕКО въвеждат биоразградими торбички...Още


Назад