международни маркетингови активности

международни маркетингови активностиВ компетенцията на международни маркетингови активности (ММА) е надзор на международните филиали на Хеленик Петролиум Груп.

По-конкретно ММА работи за постигането на три ключови цели:

1.     Координира формулирането и осъществяването на стратегическите инвестиции и оперативния план на международните филиали на Групата.

2.     Позволява синергия и споделяне на добрите практики между международния и локален маркетинг.

3.     Контролира развитието на международните филиали и отчита оперативните и финансови резултати според специфичния график и структура на Групата.

Назад