Защита на личните данни

Обща информация
От 25 май 2018г. е в сила регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
"ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД отговаря на всички изисквания на тази регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Администратор на личните данни
"ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД
ЕИК: 203312078
Седалище: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс тауър, ет. 9
ЕИК: 130948987
ДДС №: BG130948987
МОЛ: Алексиос Атанасопулос
Телефон: 02 448 5500
Електронна поща: dpo@eko.bg

Компетентен надзорен орган
Комисия по защита на личните данни
Седалище: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 029153518
Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Заключителна информация
"ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Какво е GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) е европейски регламент за защита на личните данни. Целите на регламента са да:
- Унифицира законодателната уредба на всички държави членки на ЕС конкретно при защитата на личните данни;
- Гарантира защитата на личните данни на всички европейски граждани;
- Промени начина, по който бизнесите възприемат процеса на взаимодействие с личните данни.

Какво трябва да знаем за GDPR?
Физическите лица предоставят своите лични данни ежедневно на различни институции. Чрез GDPR всеки гражданин на ЕС може да упражнява различни права по отношение на личните си данни, които включват да откаже да стане субект на обработка на лични данни, да получи достъп до личните си данни, да бъде “забравен” и други. Регламентът има сериозно приложение дори извън рамките на ЕС. GDPR е в сила при всички случаи, когато данни на европейски граждани биват обработвани, независимо в коя точка на света се намират.

Кои данни са лични по смисъла на GDPR?
Това са комбинации от данни, които могат еднозначно да идентифицират дадено физическо лице. Например – име, имейл адрес, контактна информация, ЕГН, банкова и застрахователна информация, геолокация и други. По смисъла на GDPR IP адресите също попадат в графата лични данни. Лични данни могат да бъдат и други биометрични, социални, икономически и културни идентификатори.

Какви лични данни събира "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД?
Като администратор на лични данни "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД събира единствено личните данни, необходими за предоставянето на съответната услуга.

Актуално

Първокласниците от 120 ОУ „Г. С. Раковски" с дарение от ЕКО България и поздрав от министър Вълчев
Първокласниците от 120 ОУ „Г. С. Раковски" с дарение от ЕКО България и поздрав от министър Вълчев повече
Отборът на DRGM спечели „ЕКО 12 часа на България“
Отборът на DRGM спечели „ЕКО 12 часа на България“ повече
EKO Road Radio
EKO Road Radio повече

Свали мобилното приложение EKO BG