Покана

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9


ПРИКАНВА


Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на доставчик на строителни услуги, свързани с реконструкция на съществуващи бензиностанции.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


а) Минимум 3 години опит в строителни дейности в областта на продажбите на дребно (супермаркети, мини маркети, бензиностанци и др.).

b) Да разполагат със сертификати от Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за следните групи и категории строежи - първа група, първа категория.

c) Да могат да представят доказателства за 3 (три) еквриваленти проекта (нови обекти или пълна реконструкция на търговска сграда, покрив и площадка) за последните три години на поне три бензиностанции­.

d) Да могат да предоставят поне 3 (три) референции за подобни проекти, завършени през последните 3 години.

e) Да разполагат с минимум по един специалист за строителни дейности:

  • Строителен инженер с опит в строителството минимум 4 години.
  • Електро-инженер с опит в строителството минимум 4 години.
  • ОВК-инженер с опит минимум 4 години.
  • ВиК-инженер с опит минимум 4 години.Подробни спецификации и техническа информация за услугите, които са обект на тръжната процедура, ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие и отговарят на предварителните критерии за допустимост по-горе.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура, трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 20.04.2021 г.

При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.