Търг продажба/дългосрочен наем терминали пропан-бутан

ЕКО България обявява търг за продажба/дългосрочно отдаване под наем на следните терминали за пропан-бутан:

  1. Терминал за пропан-бутан в Стара Загора:
  • Поземлен имот с кадастрален №: 68850.522.1511, гр. Стара Загора 6000, квартал Индустриален, включително:
  • Сграда с кадастрален №: 68850.522.1511.1
  • Сграда с кадастрален №: 68850.522.1511.2

  1. Терминал за пропан-бутан в Разград:
  • Поземлен имот с кадастрален №: 61710.506.101, гр. Разград 7200, Гарова промишлена зона, включително:
  • Сграда с кадастрален №: 61710.506.101.1

Компаниите, които проявяват интерес за покупка или дългосрочно наемане на терминалите, да изпратят писмо с потвърждение за участие с уточнение за кой терминал и дали интересът им е за покупка или наем, на имейл procurement@eko.bg, най-късно до 30.04.2021 г.

При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.