Търг за избор на компания за инкасо услуги за бензиностанциите на ЕКО България ЕАД

ПОКАНА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНТЕРЕС

Търг за избор на компания за инкасо услуги за бензиностанциите на

ЕКО България ЕАД

 

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо в свободен текст с потвърждение на интерес за участие в търга за избор на компания за предоставяне на инкасо услуги на електронен адрес: procurement@eko.bg не по – късно от 03 септември 2021г.

Подробни указания ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие в тръжната процедура.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира настоящата покана за потвърждаване на интерес по каквато и да било причина, без да носи каквато и да било отговорност за това, както и да не взема под внимание някои или всички Писма с потвърждение на интерес и да пренебрегва недостатъците на подадените Писма с потвърждаване на интерес по свое усмотрение.

Всички подадени Писма с потвърждаване на интерес остават поверителни.