Търг за колцентър услуги

ПОКАНА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНТЕРЕС

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА КОМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОЛЦЕНТЪР УСЛУГИ

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на компания за предоставяне на Колцентър услуги за нуждите на ЕКО България ЕАД.

Подробни спецификации за изискваните услуги ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие в тръжната процедура.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в тръжната процедура на електронен адрес: procurement@eko.bg не по – късно от 22 Октомври 2021г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира настоящата покана за потвърждаване на интерес по каквато и да било причина, без да носи каквато и да било отговорност за това, както и да не взема под внимание някои или всички Писма с потвърждение на интерес и да пренебрегва недостатъците на подадените Писма с потвърждаване на интерес по свое усмотрение.

Всички подадени Писма с потвърждаване на интерес остават поверителни.