ЕКО България получи сертификат COVID SHIELD на TÜV AUSTRIA за своите офиси

Международният сертификат, връчен от TÜV AUSTRIA Hellas, е с най-високо ниво „Отлично" и удостоверява качеството на стандартите за хигиена и сигурност, прилагани от компанията.

София, 18 декември 2020 г. – ЕКО България получи официално сертификат „CoVid Shield“ с най-високо ниво „Отлично“ от TÜV AUSTRIA Hellas за своите офисни помещения в страната. Сертификатът удостоверява, че мерките, предприети и въведени от компанията за превенция срещу COVID-19, гарантират сигурността на служителите и посетителите и осигуряват безопасна среда за работа по време на пандемията.

Сертификат „CoVid Shield“ са получили и останалите компании от групата HELLENIC PETROLEUM, част от която е ЕКО България. Стратегически (с най-висок) приоритет за всички членове на Групата са безопасността, сигурността, безупречната хигиена и спокойствието на служителите им. Още в началото на извънредното положение, ЕКО България взе допълнителни мерки, въведе нови процедури и стриктно спазва инструкциите, наложени от компетентните институции и наблюдаващи органи. Чрез одита на първата изчерпателна световна сертификационна система и получаването на международния сертификат, компанията удостоверява, че офисните ѝ помещения са с максимална степен на защита по време на пандемията.

„Пандемията доведе до една нова и доста несигурна реалност и е наш дълг да предоставяме безопасни условия и спокойствие на нашите служители. Действаме отговорно, следим развитието на обстановката постоянно и се адаптираме спрямо променливата ситуация. Вярваме, че това е начинът да продължим напред и това ни кара да гледаме към бъдещето с вяра и оптимизъм”, сподели Андреас Триантопулос, изпълнителен директор на ЕКО България.

Допълнително и във връзка с безопасността на клиентите на бензиностанциите от веригата ЕКО в страната, компанията продължава да  прилага строги мерки относно поддържането на безупречна хигиена в обектите и спазването на всички задължителни противоепидемични мерки. Всяка бензиностанция се почиства и дезинфекцира ежедневно, по няколко пъти, за клиентите са осигурени дезинфектанти, а носенето на предпазна маска и спазването на дистанция са задължителни.    

-----------------------

За ЕKO България:

ЕKO България ЕАД стъпва на българския пазар през 2002 г. Компанията е част от HELLENiQ ENERGY Group - една от водещите енергийни групи в Югоизточна Европа. Успешното развитие на ЕKO България е резултат от следване на основната й мисия – да предлага разнообразие от продукти с гарантирано качество и възможно най-доброто обслужване. Компанията разполага с непрекъснато разширяваща се мрежа от 95 бензиностанции към момента, опериращи под търговската марка ЕKO на територията на Република България, където повече от 1000 души обслужват нашите клиенти. Досега компанията е инвестирала над 200 милиона лева в българската икономика от 2002 г.

About EKO Bulgaria:

ЕKO Bulgaria EAD entered the Bulgarian market in 2002. The company is part of HELLENiQ ENERGY Group -  one of the leading energy groups in Southeast Europe. The successful development of ЕKO Bulgaria is a result of following its main mission – to offer a variety of products with guaranteed quality and the best possible service. The company has a continuously expanding network of – currently - 95 petrol stations, operated under the brand name EKO on the territory of the Republic of Bulgaria, where more than 1,000 people serve our customers. So far, the company has invested more than 200 million leva in the Bulgarian economy since 2002.