Въпроси и отговори, свързани с държавната отстъпка за горива от 25 ст. л/кг.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВНАТА ОТСТЪПКА ЗА ГОРИВА ОТ 25 СТ. Л/КГ.


1. ОТ КОГА ЩЕ МОГА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ОТСТЪПКАТА?
Отстъпката ще се прилага от 00.00 на 09.07.2022г.


2. ДО КОГА ЩЕ МОГА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ОТСТЪПКАТА?
Отстъпката ще се прилага до 31.12.2022г., като Министерският съвет може да преустанови предоставянето на компенсацията при изчерпване на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г.


3. КЪДЕ МОГА ДА ЗАРЕДЯ С ОТСТЪПКА?
Можете да се възползвате от отстъпката на обектите на ЕКО България в страната. 

Следните обекти - Усойка и София Пражка Пролет, ще оперират в специален режим за предоставяне на отстъпката, както следва:
  • от 07:00 до 19:00 - отстъпката, предоставена от правителствената мярка ще бъде приложима. Стандартната отстъпка на ЕКО, предоставена чрез използването на карта за лоялност (EKONOMY) или клубна карта няма да бъде приложима. 
  • от 19:00 до 07:00 - отстъпката, предоставена от правителствената мярка няма да бъде приложима. Стандартната отстъпка на ЕКО, предоставена чрез използването на карта за лоялност (EKONOMY) или клубна карта ще бъде приложима. 

4. КОИ ГОРИВА МОГА ДА ЗАРЕДЯ С ОТСТЪПКА?
Всички горива с най-ниска продажна цена, с изключение премиум горивата: Diesel Double Filtered и EKO Racing 100. Горивата, участващи в програмата за компенсация трябва да бъдат заредени в резервоара на автомобила, който отговоря на условията на програмата.


5. КОИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ С ОТСТЪПКА?
Моторни превозни средства в категория M1 (включително M1G) и двуколесни и триколесни мотопеди и мотоциклети от категория L, регистрирани по Закона за движението по пътищата. 

Автомобилът трябва да е собственост или да се ползва от физическо лице. 


6. ИМАМ КАРТА ЗА ЛОЯЛНОСТ EKONOMY, ЩЕ МОГА ЛИ ДА ПОЛЗВАМ ДЪРЖАВНАТА ОТСТЪПКА ОТ 25 СТ НА Л/КГ И ОТСТЪПКАТА, ПРИЛОЖИМА СЪГЛАСНО КАРТА ЗА ЛОЯЛНОСТ EKONOMY?
Да, държавна отстъпка от 25 ст. и отстъпката съгласно EKONOMY картата могат да се комбинират.


7. ИМАМ КЛУБНА КАРТА ЗА ОТСТЪПКА,  ЩЕ МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ ДЪРЖАВНАТА ОТСТЪПКА ОТ 25 СТ НА Л/КГ И ОТСТЪПКАТА, ПРИЛОЖИМА СЪГЛАСНО КЛУБНА КАРТА? 
Да, отстъпката, предоставена от правителствената мярка и стандартната отстъпка от клубните карти, ще могат да се комбинират. Изключение правят картите на корпоративните ни клиенти, както и тези на Бричка (Bri4ka) и Бензин БГ (Motobul). 


8. ОТРАЗЯВА ЛИ СЕ ОТСТЪПКАТА В КАСОВИЯ БОН?

Държавната отъпка от 0,25 лв. се отразява в касовия бон. В случай, че сте използвали карта за лоялност или клубна карта, всички приложими отстъпки ще бъдат отразени сумарно на касовия бон. 


9. ИЗПОЛЗВАМ СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ. ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАМ ОТСТЪПКАТА?
Не, отстъпката  не е приложима за служебни автомобили.  

Отстъпката е приложима само за автомобили, регистрирани по Закона за движение по пътищата,  собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато моторното превозно средство се ползва от лице, различно от собственика, вписано като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство.


10. АЗ СЪМ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ ОТСТЪПКАТА? 

Не, вие не можете да се възползвате от отстъпката в качеството си на едноличен търговец. Тя е приложима само за физически лица, които зареждат автомобили, регистрирани по Закона за движение по пътищата,  собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато моторното превозно средство се ползва от лице, различно от собственика, вписано като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. 


11. АВТОМОБИЛЪТ МИ Е ЛИЧЕН, НО Е НА ЛИЗИНГ. МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ ОТСТЪПКАТА? 
Да,  можете да се възползвате от отстъпката, ако сте вписани като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, което зареждате.


12. ИЗПОЛЗВАМ КОЛА ПОД НАЕМ ИЛИ РЕНТ-А-КАР. ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАМ ОТСТЪПКАТА? 

Не, корпоративни коли не могат да се зареждат с отстъпка.


13. КАКВИ ДОКУМЕНТИ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВЯ, ЗА ДА ИЗПОЛЗВАМ ОТСТЪПКАТА?
Трябва да представите на касиера свидетелството за регистрация на зарежданото от вас моторно превозно средство (малкия талон), за да удостоверим обстоятелствата, даващи Ви право да се възползвате от отстъпката.


14. НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА ПОКАЗВАМ ЛИЧНАТА СИ КАРТА?
Не, не е нужно да предоставяте лична карта или друг документ за самоличност. 


15. ПРЕВОЗНОТО МИ СРЕДСТВО НЕ Е РЕГИСТРИРАНО В БЪЛГАРИЯ, МОГА ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ОТСТЪПКАТА?
Не, отстъпката важи само за моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движение по пътищата на България.


16. КОЛКО ЛИТРА ГОРИВО МОГА ДА ЗАРЕДЯ С ОТСТЪПКА?
Няма ограничения в количеството гориво или броя  зареждания на ден.


17. КАКВИ НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ СА ПОЗВОЛЕНИ?

Можете да се възползвате от отстъпка при всички методи на плащане: в брой, с банкова дебитна или кредитна карта.


18. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРИСПАДА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА НАЧИСЛЕНОТО ДДС ПО ФАКТУРАТА? ПРИЗНАВА ЛИ СЕ РАЗХОДА ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ? 
Физическо лице - получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.
--------------------------------------

За ЕКО България

ЕКО България ЕАД стъпва на българския пазар през 2002 година. Компанията е част от Hellenic Petroleum Group – едно от водещите енергийни групи в Югоизточна Европа. Успешното развитие на ЕКО България се дължи на главната ѝ мисия – да предлага разнообразие от продукти с гарантирано качество и възможно най-доброто обслужване. Компанията разполага с верига от 91 бензиностанции под марката ЕКО на територията на страната.