Зареди 20 литра на ЕКО Варна – 1199 и вземи награда

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

Зареди 20 литра гориво на обект ЕКО Варна – 1199 и вземи скреч карта

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на промоционална игра „Зареди 20 литра гориво на обект ЕКО Варна 1199 и вземи скреч карта“ („ИГРАТА“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“, EKO България“ ЕАД“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта стартира в 00:00 часа на 10 януари, 2024 година и продължава до 23:59 часа на 10 февруари 2024 година или до изчерпване на количествата скреч карти (описани в Раздел III, т. А по-долу).

Играта се провежда единствено на ЕКО обект 1199, Варна 9025, бул. Цар Освободител 122 , р-н Младост, ЖК Възраждане.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

A. В рамките на Играта ЕКО дава възможност на всички заредили поне 20 литра гориво (от който и да било вид) в ЕКО обект 1199, Варна, да получат скреч карта за една от следните промоционални награди:

Продукт

100 броя Ароматно кафе

200 броя Coca-Cola 500 мл

200 броя Вода Банкя 500 мл

1500 броя безплатни брандирани ароматизатори

1 Ваучер за гориво на стойност 100 лева.

Coca-Cola е запазена марка на The Coca-Cola Company.

Б. По време на Играта, всяко физическо лице, което има навършени 18 г. и зареди поне 20 литра гориво (от който и да било вид) на ЕКО обект 1199 в периода от 00:00 часа на 10 януари 2024 г., до 23:59 часа на 10 февруари 2024 г., има право да получи безплатно скреч карта за една от цитираните по-горе награди, като заяви това, на касата на ЕКО обект 1199, по време на плащане. Скреч картите се получават до 23:59 часа на 10 февруари 2024 г.

В. Участниците изтриват скреч картите в момента на получаването им на касата на ЕКО обект 1199, непосредствено след което служител на Организатора връчва на съответния участник спечелената награда. В случай че в същия момент спечелената награда не е налична в ЕКО обект 1199, Организаторът указва на участника кога да посети ЕКО 1199 повторно (най-късно до 10 март 2024 г.), за да получи спечелената награда.

Г. Участниците имат право да получат само една скреч карта на ден, дори и да заредят 20 или повече литра гориво в същия автомобил повече от веднъж през съответния ден от периода на провеждане на Играта.

Д. Сто (100) % от всички скреч карти съдържат награда.

Е. Всички горепосочени награди, посочени в скреч картите, могат да бъдат получени единствено на ЕКО обект 1199, в срок до 10 март 2024 година, посочената дата включително.

Ж. Не се допуска размяна на спечелената награда срещу нейната парична равностойност.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни в рамките на периода на провеждане на Играта, в ЕКО обект 1199 както и на официалната интернет страницата на „ЕКО България“ ЕАД: www.eko.bg.

Б. ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България ЕАД. Организаторът може да прекрати предварително Играта ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

В. С участието си в настоящата Играта участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Играта, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на „Еко България“ ЕАД, публикувана на уебсайта www.eko.bg.

Тези Общи условия влизат в сила на 10.01.2024 г.