Чиста Работа промоция в Автомивки EKO CareWash

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„Чиста Работа“

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на промоционална игра „Чиста Работа[MH1] [VD2] “ („ИГРАТА“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1797, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта стартира в 00:00 часа на 13 септември, 2023 година и продължава до 23:59 часа на 31 декември  2023 година или до изчерпване на безплатните ароматизатори. Наградите се получават в срок до 31 декември 2023 г. включително.

Играта се провежда само в следните обекти на ЕКО България в страната:

  • 1117 гр. София, бул. Черни Връх
  • 1118 гр. Сливен-Била
  • 1122 гр. София, бул. Цар Борис III
  • 1124 гр. Плевен, бул. Христо Ботев
  • 1144 гр. Пловдив бул. Стамболийски
  • 1146 гр. Варна, бул. Сливница
  • 1197 гр. Разград, ул. Перистър

 по-долу наричани общо „ЕКО CARE WASH обектите“.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

  1. В рамките на Играта ЕКО дава възможност на участниците, които закупят 4 жетона за автомивка (наведнъж), или програма за автоматична машина за поне 9.50 лв., да получат безплатен ароматизатор за автомобил.  

Условия за участие по ЕКО CARE WASH обекти:

1117 гр. София, бул. Черни Връх, бул."Черни връх“ 67     

Вземи програма за автоматична машина за измиване с четки за поне 9.50 лв.  и ще получиш безплатен ароматизатор за кола.

Вземи 4 жетона за автомивка или прахосмукачка и ще получиш безплатен ароматизатор за кола.

1118 гр. Сливен-Била, ул.„Братя Миладинови“м на ъгъла с бул."Цар Симеон"            

Вземи 4 жетона за автомивка или прахосмукачка и ще получиш безплатен ароматизатор за кола.

1122 гр. София бул. ЦарБорис III, бул."Цар Борис III“

Вземи програма за автоматична машина за измиване с четки за поне 9.50 лв.  и ще получиш безплатен ароматизатор за кола.

Вземи 4 жетона за автомивка или прахосмукачка и ще получиш безплатен ароматизатор за кола.

1124 гр. Плевен, бул. Христо Ботев, бул. "Христо Ботев"      

Вземете 4 жетона за автомивка и ще получите безплатен ароматизатор за кола.

1144 гр. Пловдив, бул. Стамболийски, бул."Ал. Стамболийски" и ул."Д. Талев"              

Вземете 4 жетона за автомивка и ще получите безплатен ароматизатор за кола.

1146 гр. Варна, бул. Сливница, бул.„Сливница“ 189     

Вземете 4 жетона за автомивка и ще получите безплатен ароматизатор за кола.

1197 гр. Разград, ул. Перистер, ул.Перистър 11-9           

Вземи 8 жетона за автомивка или прахосмукачка и ще получиш безплатен ароматизатор за кола.  

Б. По време на Играта, всяко физическо лице, което има навършени 18 г. и изпълни условията на Играта описани в т. III до 23:00 на 31 декември 2023 г., има право да получи безплатно ароматизатор за кола.

В. Участниците закупуват съответните жетони или програма на касата на посочените ЕКО CARE WASH обекти, непосредствено след което служител на Организатора връчва на съответния участник спечелената награда – ароматизатор за кола.

Г. Участниците имат право да получат само един безплатен ароматизаотр на ден, дори и да закупят повече от 4 жетона или респективно 2 програми за автоматична машина през съответния ден от периода на провеждане на Играта.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни в рамките на периода на провеждане на Играта на официалната интернет страницата на ЕКО България ЕАД: www.eko.bg.

ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата www.eko.bg. Оргаонизаторът може да прекрати предварително Играта ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

Б. С участието си в настоящата Играта участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Играта, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на уебсайта www.eko.bg.

Тези Общи условия влизат в сила на 13.09.2023 г.