Партньор управление бензиностанции гр. Шумен

ЕКО България е международна компания в областта в търговията с горива и бързооборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите услуги чрез мрежа от над 90 бензиностанции, използващи търговската марка ЕКО. Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията търси партньор, който да поеме управлението на два от обектите й.


ПАРТНЬОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ- гр. Шумен

Отговорности:

 • Отговаря за цялостният процес по управление на дейността на бензиностанциите;
 • Управлява и координира ежедневната работа на служителите;
 • Ръководи организирането и провеждането на първоначално и последващи обучения за служителите;
 • Носи отговорност за всички активи на територия бензиностанциите;
 • Спазва политиките и процедурите на компанията, като е особено ангажиран с тези, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;
 • Полага ежедневни усилия да повишава продажбите, качеството на предоставяните услуги и да постига заложените цели.


Изисквания:

 • Опит в търговията и продажбите на дребно;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Способност за приоритизиране на задачи и работа под напрежение;
 • Опит в управлението и ръководенето на хора;
 • Банкова гаранция в размер на 15 000 лв./на обект;
 • Регистрирана собствена фирма;
 • Завършено висше образование;
 • Владеене на английски език е предимство;
 • Умения за работа с MS Office (Excel, Word, Outlook).


Ние предлагаме:

 • Възможност за реализация чрез управление и развитие на бензиностанции част от престижна верига;
 • Личностно и професионално развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати.


Ако проявявате интерес и желаете да станете наш партньор, моля, изпратете автобиографията си на английски език на следния имейл адрес: jobs@eko.bg.

За събеседване се свързваме само с кандидатите от краткия списък. Всички кандидатури се разглеждат при строга поверителност.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Keeping your CV:

Please be informed that if, as a result of the recruitment process under this job announcement, you are a shortlisted, but not hired candidate, EKO Bulgaria EAD, UIC 130948987, address Litex Tower, Floor 9, 3, Lachezar Stanchev Street, Izgrev Region, Sofia 1756, (“EKO”) will keep your CV and personal data, provided therein for the term of 6 (six) months after the closure of the specific recruitment procedure under this job announcement. 

During this period EKO will keep your personal data based on its legitimate interest for employees’ recruitment and for the purpose of consideration for satisfaction of its current and future recruitment business needs.

Recipients of your data might be online platforms for job application, our software and hardware service providers, e.g. for electronical correspondence, accountants and payroll experts, recruitment service providers. 
 
At the end of the above period, or once EKO receives an objection against keeping the above personal data filed by you, your CV will be destroyed permanently without a possibility for recovery.

If you are not a shortlisted candidate, your personal data contained in the documentation provided by you for this specific recruitment process will be deleted immediately after closure of the process.

Any data and documents containing your personal data which we did not request during the recruitment process, but you have provided to us upon your discretion, will also be deleted immediately after receipt to ensure that we process only data needed for the purposes and legal basis above. 

You can at any time contact us and submit your objection against keeping your CV for further recruitment processes using one of the following ways: via letter sent to/delivered in person at: EKO Bulgaria EAD, UIC 130948987, Address: Litex Tower, Floor 9, 3, Lachezar Stanchev Street, Izgrev Region, Sofia 1756, or to our DPO with contact details: e-mail: DPO@helpe.gr; phone number: +30 210 6302252; Address: Chimarras 8A, 15125-Marousi, Greece;

You may also use these ways of communication in order to exercise any of the following rights:
- to access and obtain a copy of your personal data, processed by EKO Bulgaria EAD; 
- to require EKO Bulgaria EAD to change incorrect or incomplete personal data;
- to require erasure of your personal data, when the terms for its processing are expired or you filed an objection for further processing.

Please be informed that you also have the right to file a claim with the Commission for Personal Data Protection for unlawful personal data processing.