ЕКО България подкрепя фондация „Майко Мила“

Важна част от философията на компанията ни е да бъде отговорна и да подкрепя благородните каузи. Следвайки социално отговорната си политика, вместо корпоративни подаръци, ЕКО България реши да направи дарение на фондация „Майко Мила“ и нейната кауза „Оле Мале“. Основната цел на фондация „Майко Мила“ е да помага на майки на деца с увреждания да работят и да се издържат сами.