Информация COVID-19

Обектите на ЕКО България работят спазвайки наложените мерки за безопасност

За ЕКО България здравето и безопасността на клиентите и служителите ни са от първостепенно значение.
Във връзка с епидемичната обстановка и борбата за предотвратяване на разпространението на COVID-19, сме предприели и спазваме стриктно всички необходими ограничения и мерки за безопасност.

Обектите на ЕКО България са отворени със стандартното си работно време, като:
  • Осигурени са необходимите лични предпазни средства за всички служители и дезинфектанти за клиентите;
  • Подадена е инструкция и са проведени подробни инструктажи на всички служители за безопасна работа в извънредни условия;
  • Почистването и дезинфекцирането на обектите на ЕКО България из страната се извършва по учестена схема, напълно съобразена с изискванията на Министерство на здравеопазването;
  • Преустановена е продажбата на храна приготвена на място; кафе и чай се предлагат единствено в картонени чаши за еднократна употреба и само за из път;
  • В търговката част на обектите се допуска влизането само на един клиент, при спазване на дистанция от 2 метра;
  • Препоръчваме заплащането на сметките да се извършва с безконтактна карта, а не в брой, когато е възможно;

Призоваваме всички да се доверяват само на достоверни източници на информация относно COVID-19 като:
  • Световна Здравна Организация: https://www.who.int/
  • Министерство на Здравеопазването на Република България: https://www.mh.government.bg/bg/