Търг за избор на компания за пътна маркировка

ПОКАНА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНТЕРЕС


Търг за избор на компания за полагане на хоризонтална пътна маркировка на бензиностанциите на Еко България

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на компания за полагане на хоризонтална пътна маркировка на бензиностанциите на ЕКО България на територията на страната.

Задължително изискване към компаниите е да имат поне 3 години професионален опит в сферата на полагане на пътна маркировка и да предложат минимален гаранционен период от 6 месеца за положената пътна маркировка.

При възлагане на договор се предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от годишната стойност на договора, която се поддържа до 3 месеца след изпълнение на двугодишния рамков договор.

Подробни спецификации за изискваните услуги ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие в тръжната процедура.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в тръжната процедура на електронен адрес: procurement@eko.bg не по – късно от 10 юни 2024 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира настоящата покана за потвърждаване на интерес по каквато и да било причина, без да носи каквато и да било отговорност за това, както и да не взема под внимание някои или всички Писма с потвърждение на интерес и да пренебрегва недостатъците на подадените Писма с потвърждаване на интерес по свое усмотрение.

Всички подадени Писма с потвърждаване на интерес остават поверителни.