Конкурси

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в търг за избор на компания за производство, доставка и монтаж на мебели “Калипсо“ стандарт по рамков договор за нуждите на веригата от бензиностанции ЕКО.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Минимум 3 години опит в изпълнението на подобни проекти за производство на мебели и адаптиране съгласно изискванията на стандарта на компаниите (бензиностанции, ритейл вериги).

  • Наличие на собствена производствена база с необходимите технически и човешки ресурси за производство, доставка и монтаж на мебели в до 25 бензиностанции по рамков договор за 2 години.

  • Наличие на капацитет за производство, доставка и инсталация на оборудване на 4 бензиностанции едновременно; срок за производство и доставка до 6 седмици от поръчка; срок за инсталация на обект до 7 дни.

  • Наличие на капацитет за производство, доставка и инсталация на първите 10 бензиностанции до 140 дни от сключване на договора, в случай че бъдат възложени и десетте на съответния участник в търга.

  • Подмяна на обзавеждане при установяване на отклонение в качеството.

  • Не се допускат Joint Venture компании.

  • Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в търга в размер на 10,000 евро, която ще бъде освободена след приключването му.

  • Договорът предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от годишната стойност на договора и се поддържа за поне две години след изтичане на гаранционния срок на последното инсталирано оборудване.

Подробни спецификации, информация и условия по търга ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие и отговарят на минималните предварителни критерии за допустимост по-горе.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура, трябва да изпратят писмо с потвърждение на интерес на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 10.08.2023 г.

При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.