Търг за закупуване, доставка, монтаж и поддръжка на автоматичен портал с четки за външно измиване

ТЪРГ ЗА ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА 
НА АВТОМАТИЧЕН ПОРТАЛ С ЧЕТКИ ЗА ВЪНШНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ 
НА 3 (ТРИ) БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО


ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9


ПРИКАНВА


Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за закупуване, доставка, монтаж и поддръжка на автоматичен портал с четки за външно измиване на автомобили на 3 (три) бензиностанции ЕКО.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  • Минимум 3 години опит в доставката на оборудване за автоматичен портал с четки за външно измиване на автомобили и осигуряване на съответната поддръжка, за предпочитане в големи вериги бензиностанции.
  • Имат възможност да предложат модел, който е пуснат на пазара не по-рано от 2021 г.
  • Наличие на ISO 9001 за предлаганото оборудване.
  • Оборудването, което ще оферират, да разполага със сертификати за съответствие с европейското законодателство.
  • Оборудването да бъде от реномиран производител. Не се допуска асемблиране на части от различни производители.
  • Наличие на резервни части за предлагания модел минимум за следващите 10 години.

Подробни спецификации и информация за услугите, които са обект на тръжната процедура, ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие и отговарят на предварителните критерии за допустимост по-горе.


Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура, трябва да изпратят писмо с потвърждение на интерес на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 19.05.2023 г.
При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.