Kарта ЕКО Партньори


Покупките се извършват посредством карти ЕКО Партньори. На картата се изписват номера на автомобила или името на служителя, който ще използва картата.

Kарта ЕКО Партньори (отложено плащане)

 • Възможност за лимитиране на дневна база по вид гориво и сума, както и промяна на лимита при заявка от страна на клиента;
 • Срок на валидност – безсрочна;
 • Защита – всяка картова трансакция се потвърждава посредством ПИН код, въвеждан от клиента.
 • Възможност за покупка на стоки от мини маркета (течност за чистачки, антифриз, масла, крушки и др.);
 • Фактурите се изпращат по електронен път. Когато бъдат издадени, системата генерира имейл към клиента за наличие на нови документи. Предварително се получава парола и потребителско име, с които се предоставя достъп до профила на клиента. Реквизитите може да се променят от страна на клиента.

 • Обезпечение с три възможни варианта
  • Депозит (100% от максималното прогнозно месечно потребление);
  • Банкова гаранция (100% от максималното прогнозно месечно потребление);
  • Застраховка „Финансов риск“ – при одобрение от застраховател:
Сумата на обезпечението тип Застраховка „Финансов риск“ се изразява в минимум 100% (в зависимост от начина на фактуриране) от стойността на декларираната от клиента месечна консумация, съставляваща т.нар. „кредитен лимит“, съгласно договора за предоставяне и използване на ЕКО карти.

Минимална месечна консумация – 500 литра.

Kарта ЕКО Партньори (предплатени карти)

 • Валидни за всички видове горива;
 • Предварително се зареждат дебитни карти с наличност определена от клиента;
 • Търговски отстъпки в зависимост от месечната консумация и вид гориво;
 • Фактурите се изпращат по електронен път. Когато бъдат издадени, системата генерира имейл към клиента за наличие на нови документи. Предварително се получава парола и потребителско име, с които се предоставя достъп до профила на клиента. Реквизитите може да се променят от страна на клиента.

За контакти:

ЕКО България Картов отдел 
е-mail:
cards@eko.bg