Kарта ЕКО Приятели

Покупките се извършват посредством карти ЕКО Приятели.

  • В момента на закупуване на горивата, клиентът заплаща дължимата сума в брой, с дебитна карта (Борика и други) или кредитна карта (BRS и други) по продажните цени, обявени за деня в бензиностанциите на ЕКО. Търговската отстъпка се изчислява в края на текущия месец въз основа на закупеното гориво от клиента през изминалия месец.
  • Разликата се превежда по банков път в полза на клиента. Преводите на сумите по издадени кредитни известия се изпълнява от страна на ЕКО България по посочените от клиента банкови сметки:
  • Фактурирането на общото количество горива се извършва един или два пъти в месеца, респективно на 15-о и последно число на календарния месец за всички закупени горива на всички бензиностанции на ЕКО.

Минимална месечна консумация – 500 литра.

За контакт

ЕКО България Картов отдел 
е-mail:
cards@eko.bg