Решения за нуждите на бизнеса

ЕКО България предлага своите продукти и услуги посредством веригата си от 97 бензиностанции, разположени на територията на цялата страна. Компанията гарантира качеството и количеството на продаваните горива на всеки един от тези обекти.

Горивата на ЕКО България са сертифицирани по програма „Гаранция ЕКО“ – дългосрочна програма за регулярни изненадващи качествени и количествени проверки на горивата на всички бензиностанции ЕКО, която се осъществява от независимата акредитирана лаборатория – „Булгарконтрола“.

Всички бензиностанции ЕКО разполагат с търговска и кафе зона, паркинг зона, а на някои от тях има и автомивка и/или сервиз за смяна на моторно масло и други авто услуги.

За нуждите на корпоративните си клиенти, ЕКО България предлага различни видове карти, които позволяват безкасово разплащане и проследяване на заредените количества гориво или закупени стоки от обектите на компанията.

Други предимства на предлаганите карти от ЕКО България:

  • Издаването на картите е безплатно за клиента;
  • Не се налагат ограничения в броя на издаваните карти;
  • Картите са освободени от други такси – такса обслужване, такса трансакция, такса за издаване на карти. ЕКО България не начислява допълнителни такси за обслужване. Всички допълнителни такси са за сметка на ЕКО България ЕАД;
  • Картите важат само на територията на Република България.


За контакти:

ЕКО България Картов отдел 
е-mail:
cards@eko.bg