Търг реконструкции инсталации за пропан-бутан

ТЪРГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИИИ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОПАН-БУТАН

НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9


ПРИКАНВА


Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на изпълнител на дейности, свързани с реконструкция на инсталации за пропан-бутан и подмяна на тръбопроводи за пропан-бутан на бензиностанции ЕКО.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Минимум 3 години опит в аналогични дейности, за предпочитане в големи вериги от бензиностанции.
  • Да разполагат със сертификат от Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за първа група, първа категория.
  • Да разполагат със сертификати ISO 9001:2015 и ISO 45001.


Подробни спецификации и техническа информация за услугите, които са обект на тръжната процедура, ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие и отговарят на предварителните критерии за допустимост по-горе.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура, трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 26.10.2021 г.

При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.