Промоции

Общи условия на кампанията "Зареди се за силен старт на деня"

Кампанията „Зареди се за силен старт на деня“ се провежда от „ЕКО България“ ЕАД“, с адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3 („ЕКО България“).

Кампанията ще се провежда във всички бензиностанции ЕКО на територията на страната в периода 18.05.2020 – 24.05.2020 г. в часовия диапазон от 8:00 до 10:00 часа сутринта („Период на Кампанията“).

В Периода на Кампанията всеки посетител на територията на бензиностанции ЕКО има възможност да получи едно безплатно кафе еспресо.

Кампанията по никакъв начин не е обвързана с покупка на гориво или друг продукт или услуга от бензиностанции ЕКО и търговските обекти, разположени там.

При посещение на бензиностанции ЕКО стриктно трябва да се спазват указаните противоепидемичните мерки. На територията на бензиностанции ЕКО се влиза само с маска и се спазва дистанция от 2 метра.

Еко България не събира и не обработва каквито и да било лични данни на посетители на бензиностанции ЕКО във връзка с Кампанията.

Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg.

Еко България може да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България. ЕКО България може да прекрати предварително Кампанията ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

Към кампанията "Зареди се за силен старт на деня"
Общи условия на кампанията "Зареди се за силен старт на деня"

Свали мобилното приложение EKO BG