Провери подходящото масло

Провери подходящото масло


Смазочните материали EKO са изработени от висококачествени базови масла и добавки. Предназначени са да отговарят на широк спектър от потребности за смазване, от най-простите до най-сложните приложения.

Смазочните материали ЕКО и новите двигателни масла отговарят на всички видове спецификации и изисквания на производителите на съвременни двигатели за леки и товарни автомобили. Те са внимателно разработени, за да отговарят на всички съвременни технически спецификации и са приготвени в опаковки с високо качество и етикети, разбираеми за потребителя.

Смазочните материали ЕКО са разработени да отговарят на всички изисквания на регламента REACH за безопасно използване на химикали и регламента CLP за класифициране, етикетиране и опаковане, който изравнява съществуващото законодателство на ЕС с Глобалната хармонизирана система на Обединените нации (GHS). Приложенията на смазочните материали EKO се поддържат от специални технически консултанти, както на място, така и чрез друга комуникация, винаги при поискване.

Спецификациите на продуктите могат да се променят по всяко време, без предварително уведомление, поради непрекъснатите процедури за продуктово развитие и техническо развитие на оборудването. Винаги се консултирайте с Информационния лист за продуктите. За безопасното използване на продукта, вижте Списъка с инструкции за безопасност. Процедурите, прилагани при проектирането, производството, складирането и разпространението на смазочни материали EKO са сертифицирани съгласно стандарта за качество EN ISO 9001, стандарта EN ISO 14001 за опазване на околната среда и стандарта OHSAS 18001 за контрол на здравето и безопасността.

Горепосочените акредитации представляват ангажимента на групата HELPE към приемането и прилагането на международни стандарти, кодове и най-добри практики при производството на смазочните материали.

Благодарение на непрекъснатото проучване и развитие на продуктите, както и на подобряването на технологичното оборудване, техническата информация за продуктите, описана в този каталог, може да се промени без предварително уведомяване. Винаги трябва да се консултирате с актуалния Технически информационен лист за продуктите. За информация относно безопасното боравене с продуктите, винаги правете справка със съответните списъци с инструкции за безопасност.


Каталог на смазочни материали ЕКО Изтегли