Безопасност

За ЕКО България безопасността на клиентите е на първо място!

Зареждане със светли горива – дизел и бензин

При пристигане на бензиностанцията, служител на ЕКО насочва клиента към подходящата колонка за зареждане, отчитайки:

 • Разположението на капачката на резервоара;
 • Броя на чакащите автомобили;
 • Безопасното движение на автомобилите на бензиностанцията.

Преди зареждане на автомобил с гориво, клиентите ще бъдат помолени:

 • Да изключат двигателя на автомобила;
 • Да прекратят разговор по мобилния телефон, в случай, че това не е направено;
 • Да загасят цигара, в случай, че това не е направено;
 • Да осигурят достъп до капачката на резервоара;
 • Преди отпътуване да се убедят, че зареждането е приключило, а пистолетът за зареждане е поставен на колонката.

Служителят ще се погрижи за комфорта на клиентите, като:

 • Почисти стъклата на техния автомобил;
 • Постави капачката на резервоара и уведоми за приключване на зареждането;
 • Внимателно ще почисти остатъци от гориво около капачката, когато е необходимо;
 • Ще пожелае приятен ден.

Когато се зарежда с гориво мотоциклет, служителят ще помоли да бъде изключен двигателя и да се слезе от мотоциклета, за да бъде клиентът предпазен от:

 • Вдишване на бензинови пари;
 • Контакт с гориво в случай на разливане/изпръскване;
 • Изгаряне в случай на попадане на бензин върху горещите части на мотоциклета и запалване.

Зареждане с LPG

За ЕКО България безопасността на клиентите е на първо място!

При пристигане на бензиностанцията, служител на ЕКО насочва клиента към подходящата колонка за зареждане. Преди зареждане на автомобила ще помоли:

 • Да бъде изключен двигателят на автомобила;
 • Да бъде прекратен разговор по мобилния телефон, в случай, че това не е направено;
 • Да бъде загасена запалена цигара, в случай, че това не е направено;
 • Да бъде посочено разположението на точката за запълване на LPG резервоара.

Служителят ще провери:

 • Състоянието на точката за запълване на LPG резервоара за възможно замърсяване или увреждане;
 • В случай на замърсяване или увреждането на точката за запълване, служителят ще откаже да извърши зареждане. Моля, да се прояви разбиране, това е с цел безопасност, както и с цел безопасност на служителите и клиентите на ЕКО.

Служител на ЕКО ще наблюдава зареждането с LPG. Моля, клиентите да имат предвид:

 • LPG е безцветен и има специфична миризма, поради което изтичането лесно се установява;
 • В случай на изтичане на LPG, служителят ще натисне аварийния стоп – бутон, като по този начин ще прекъсне електрозахранването на колонката (аварийно спиране на зареждането);
 • Да изпълняват точно указанията на служителя, който е обучен за справяне с аварийни ситуации;
 • Проверката на LPG инсталацията на автомобила се извършва в рамките на годишния технически преглед. Служителят на ЕКО може да подчертае важността на годишния технически преглед. Моля, да се прояви разбиране – за ЕКО безопасността на клиентите и служителите е основен приоритет;
 • Служителят ще постави капачката на точката за запълване и уведоми за приключване на зареждането;
 • Преди отпътуване шофьорът да се убеди, че зареждането е приключило и накрайникът за зареждане (дюзата) е поставен на колонката.

Мерки за превенция на разпространението на COVID-19

Съзнавайки своята отговорност към клиентите и служителите си, ЕКО България стриктно изпълнява указанията на Националните здравни органи за превенция на разпространението на COVID-19.

ЕКО България прилага следните предпазни мерки:

 • Използва само проверени източници на информация;
 • Измерва температурата на служителите преди започване на работа;
 • Служителите не докосват с пръсти устните, очите и носа си, защото това са „входните врати“ за COVID-19;
 • Служителите на бензиностанциите на ЕКО носят медицински маски по време на работа;
 • Служителите на бензиностанциите на ЕКО носят медицински маски и ръкавици, когато работят на касата или в зоната за хранене на обектите на компанията;
 • Компанията е осигурила предпазни панели за всички каси в своите бензиностанции;
 • Не се допускат служители с грипоподобни симптоми на работа;
 • Бензиностанциите на ЕКО се почистват по график 4 пъти дневно и извънредно, когато се налага;
 • Два пъти на ден бензиностанциите се почистват с дезинфектант с вирусоцидно действие;
 • Използват се препарати одобрени от Министерството на здравеопазването на Република България;
 • Често се проветряват работните места, офисите и общите помещения, защото вирусите не обичат чистия въздух;
 • Служителите на бензиностанциите не се събират на групи;
 • Смените на служителите на бензиностанциите се приемат и предават с минимален брой служители;
 • Спазва се дистанция от поне 1,5 метра измежду служителите на бензиностанциите, клиентите и доставчиците;
 • Избягва се контакт с болни хора, включително и когато служителите на бензиностанциите не са на работа;
 • Служителите на бензиностанциите на ЕКО често измиват ръцете си със сапун и вода;
 • Осигурява се дезинфектант за ръце (гел) за служителите и клиентите на бензиностанции ЕКО;
 • Минимум 4 пъти на ден се почистват всички повърхности, до които клиентите и служителите се докосват - дръжки на врати, ключове за осветление, плотове и други;

Бензиностанциите на ЕКО са обществени обекти, на територията на които носенето на маски е задължително!
Служителите на бензиностанции ЕКО любезно ще напомнят на клиентите, че на бензиностанциите на ЕКО:

 • Носенето на маска е задължително;
 • Необходимо е да се спазва дистанция от минимум 1,5 метра с другите клиенти и служители (трябва да се следват указателите за дистанция поставени на пода);
 • Допускат се минимален брой клиенти с цел предотвратяване на директен контакт;
 • Достъпът до тоалетните е контролиран;
 • Насърчава се разплащането с карти и служителите на касата ще помолят клиентите да поставят собственоръчно картата в POS терминала.

За клиенти си, ЕКО България е осигурила:

 • Дезинфектанти за ръце (гел) на входната врата, на касата и в зоната за хранене;
 • Течен сапун, вода и салфетки за подсушаване в тоалетните;
 • Почистване на масите в зоната за хранене с дезинфектант след всеки клиент;
 • Различни потоци на влизане и излизане с цел предотвратяване на директен контакт, където е възможно;
 • Предлагане на храните в индивидуални опаковки за еднократна употреба;
 • Възможност да се закупи дезинфектанти за ръце.

Безопасно шофиране на територията на бензиностанцията

 • При влизане в бензиностанцията трябва да се намали скоростта;
 • Строго трябва да се спазва насоката на указателните табели за вход и изход на бензиностанцията;
 • Трябва да се спазва дистанция от предходния автомобил от минимум 1 метър;
 • Движението на автомобили на бензиностанцията се извършва в една посока;
 • Трябва да се шофира с повишено внимание, като се следи движението на другите автомобили и клиенти на бензиностанцията;
 • Забранено е форсиране на двигателя;
 • Мотоциклетите и мотопедите се придвижват на ръка към бензиновите колонки с изгасен двигател, от разстояние най-малко от 15 метра;
 • При отпътуване шофьорите трябва да се движат с ниска скорост до изхода на бензиностанцията;
 • Когато видимостта е ограничена да се потърси помощ от служител на бензиностанцията.