За HELLENiQ ENERGY

За HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY е една от водещите енергийни групи в Югоизточна Европа със силно присъствие в Гърция, България, Северна Македония, Черна гора и Кипър. Вследствие на приетия стратегически бизнес план за устойчив растеж, наречен „Визия 2025“, групата бързо се трансформира от петролна компания до организация, работеща в целия енергиен спектър.

HELLENiQ ENERGY се ръководи от ESG критерии в своята бизнес стратегия и разпределение на капитала си. Компанията се стреми към намаляване на въглеродния отпечатък от всичките свои дейности и постигане на климатична неутралност.

ЕKО България споделя ценностите и професионалните принципи на Групата – да предоставя качествени продукти и услуги, да прилага съвременни методи и технологии в процесите си, да полага грижа към служителите си и отговорност към обществото и околната среда.