Нашите принципи


Нашите принципи

ЕKО България е една от петте водещи компании на петролния пазар в България. Ние работим с повече от 1200 корпоративни клиенти, с които сме изградили дълготрайни партньорства, базирани на доверие и успешни бизнес практики.

Ние сме компания, която отстоява своите принципи и работим съгласно строг етичен кодекс. Това ни прави напълно прозрачни дори когато става въпрос за недостатъци или грешки, които неизбежно се случват. Желанието да бъдем по-добри ни прави отворени към всяка обратна връзка и реагираме във всеки един момент.

Качествени продукти и услуги – ние се ангажираме да предоставяме горива до крайния потребител, гарантирайки за качеството чрез множество етапи на проверка през програма „Гаранция EKO“.

Отлична услуга към клиентите – предоставяме на потребителите най-високо ниво на своите продукти и услуги. Стремим се към бързо и качествено обслужване, което подобряваме непрекъснато според техните нужди и обратна връзка.

• Съвременни методи и технологии – работим целенасочено по подобряването на базата на обектите ни в национален план, като си поставяме за цел да предоставим пълния спектър от услуги.

• Грижа са служителите – хората са най-важният фактор за успеха на EKO България, затова осигуряваме на служителите ни модерна работна среда, възможности за обучения и кариерно израстване, а също и допълнителни професионални ползи.


• Отговорност към обществото – да правим добро заедно е от съществена важност за екипа на EKO България, затова влагаме ресурси, време, усилия и грижа в нашите дългогодишни каузи.

• Грижата към околната среда е заложена във всичките ни планове и действия в продължение на екологичните ангажименти и визия на HELLENiQ ENERGY.