Нашата история

Нашата история

Компанията е основана в България през 2002 г. като еднолично акционерно дружество – ЕKО ЕАД.  

Четири години по-късно компанията придобива 12 бензиностанции от веригата ЕKО Petrolium и броят обекти на веригата достига 41.

През 2008 г. след две ключови сделки с Turkish Koch и Tempo обектите с търговска марка ЕKО в страната се увеличават до 72.

Година по-късно нови 9 бензиностанции се присъединяват към мрежата на ЕКО България.

През 2021 година компанията открива втора бензиностанция за самообслужване в с. Усойка и в края на годината общият брой обекти ЕKО е 91.

През 2002 и 2023 г. ЕКО откри нови шест бензиностанции в София, Варна, както и в региони, където компанията нямаше присъствие, като Разград, Кърджали и на магистрала Струма в посока към границата с Гърция. През 2024 г. компанията планира да разшири мрежата си със още седем нови бензиностанции, първата от които ще бъде в град Стара Загора.