Програма Гаранция ЕКО

Бензиностанции ЕКО създадоха и изпълняват „Гаранция ЕКО“ – първата по рода си програма за проверка на горивата. Тя стартира през 2014 година и до момента има извършени близо 6000 количествени и качествени проверки на всички видове горива, предлагани от бензиностанции ЕКО. Професионален партньор по тази програма е „Булгарконтрола“ АД - най-голямата независима контролна организация в България, създадена през 1952 г., с изградена структурна мрежа в цялата страна. Независими експерти проверяват горивата на място, в мобилна лаборатория, като резултатите се потвърждават и в сертифицирана лаборатория. Обектите не знаят кога ще бъдат проверени. След извършване на проверката фирмата информира Централен офис на „ЕКО България“ писмено какви са резултатите. При наличие на отклонения веднага уведомяваме съответните сервизни фирми и се предприемат коригиращи действия. След като настройките са направени експерти от фирма „Булгарконтрола“ АД посещават обекта и правят повтора проверка. Ако показателите отговарят на изискванията, на бензиноколонките се поставя жълт стикер „ПРОВЕРЕНО“ и се сертифицира бензиностанцията.

По този начин горивото в резорвоара на нашите клиенти е с гарантирано качество и количество.

Програмата „Гаранция ЕКО“ е създадена от компанията Hellenic Petroleum, която през 2022 стана HelleniQ Energy в Гърция. България е третата държава, в която тя е лансирана. Качеството на горивото е основен приоритет във всички държави където оперира групата на Hellenic Petroleum.