Метан

CNG е съкращение от компресиран природен газ (compressed natural gas). То е една от най-приложимите алтернативи на традиционните източници на енергия за автомобилната индустрия. CNG е беден на замърсители, богат по калорична стойност и принос на енергия, икономичен и лесно достъпен в световен мащаб.
Причините да се премине към това алтернативно гориво:
  • Икономическа изгода: Цената на CNG е почти една трета от тази на бензина по отношение на калорична стойност, което води до значително намаляване на разходите за гориво, а инвестицията за CNG оборудване се изплаща в кратък срок.
  • Екологично чист: Употребата на CNG като гориво намалява значително изпаренията отделящи се при движение на автомобила. Емисиите на въглероден двуокис са редуцирани от 70 до 90%, а на въглеводороди от 40 до 60% в сравнение с превозни средства, които използват конвенционално гориво - петрол.
  • Гъвкавост и лесна употреба: Основните характеристики на двигателя се запазват при обръщане на движението на CNG. По тази причина превозното средство може да се движи или на бензин или на CNG само с натискане на превключвател от таблото.