Diesel Double Filtered

Diesel Double Filtered е иновативно гориво и е единственото в България, което е усъвършенствано чрез технология за филтриране на самолетно гориво. Това се постига чрез специалната технология с двоен филтър, заимствана от авиацията. Състои се от механичен филтър, който премахва праховите частици и абсорбиращ филтър, който намалява съдържанието на вода в горивото.

Освен кристално чист, Diesel Double Filtered на ЕКО България съдържа добавки от последно поколение, разработени в сътрудничество с една от най-големите химически компании в света. Те осигуряват максимална ефективност на работата на двигателя, бързо и стабилно ускорение, редуциране на шума и вибрациите, както и нулева загуба на мощност при шофиране. Само с две пълни зареждания на Diesel Double Filtered, двигателят ще се прочисти, което ще доведе до намаляване на разхода на гориво.

Технологията с двоен филтър спомага за отстраняване на твърдите микрочастици, редуциране на водното съдържание и допринася за 98% ефективност на филтриране на горивото.

Предимства на Diesel Double Filtered*:

• По-голямо Цетаново число;

• По-голямо ускорение, намаляване на шумовете и по-малко вибрации;

• Нулева загуба на мощност на двигателя през цялото време на работа и в целия диапазон на оборотите му (съгласно теста на двигател СЕС F-98-08);

• Изключителни резултати при почистването на двигателя, следователно намаляване консумацията на гориво.*Посочените резултати са сравнителни между дизелова база EN590 B6 #1664 и дизелово гориво EN590 B6 с добавка с дозировка, посочена в техническата документация на производителя на добавката.