Повече ЕКО, повече отстъпки

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„Повече ЕКО, повече отстъпки“

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на промоционална кампания „Повече ЕКО, повече отстъпки!“ („Кампанията“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9.

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира в 00:00 часа на 14 май 2023, в обект 1922 с адрес: гр. Кърджали, бул. Беломорски, изхода за Хасково и е валидна до 23:59 часа на 13 юни 2023 година.

III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

A. В периода на Кампанията ЕКО дава възможност на всички притежатели на Карта EKONOMY, издадена от ЕКО, да се възползват от специалните ни отстъпки, които важат само при зареждане на гориво в ЕКО обект 1922 Кърджали, бул. Беломорски, изхода за Хасково: 

ГОРИВО

ОТСТЪПКА В ДЕЛНИЧНИ ДНИ

ОТСТЪПКА ПОЧИВНИ ДНИ

БЕНЗИН А95

0,10 лв/л

0,10 лв/л

БЕНЗИН RACING 100

0,15 лв/л

0,15 лв/л

ДИЗЕЛ

0,10 лв/л

0,10 лв/л

DIESEL Double Filtered

0,15 лв/л

0,15 лв/л

Автогаз (LPG)

0,05 лв/ л

0,05 лв/ лВ. През целия период на Кампанията, всяко физическо лице, което има постоянен адрес в България и навършени 18 г., може да получи Карта EKONOMY напълно безплатно, като заяви това, в която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната и получи картата веднага (в случай на наличност на картите в съответния ЕКО обект) и при спазване на Общите условия, валидни за използване на Карти EKONOMY, достъпни на официалната интернет страница на ЕКО: www.eko.bg

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg.

ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България. Организаторът може да прекрати предварително Кампанията ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

B. С участието си в настоящата Кампания участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Кампанията, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на уебсайта www.eko.bg