*ИЗТЕКЛА* Зареждай за награди на ЕКО ул. Асен Йорданов 4, София


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„Побери всички приключения с нашите награди“

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на промоционална игра „Побери всички приключения с нашите награди“ („ИГРАТА“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта стартира в 00:00 часа на 26 юни, 2023 година и продължава до 23:59 часа на 25 август 2023 година или до изчерпване на скреч картите. Наградите се получават в срок до 25 август 2023 г. включително.

Играта се провежда единствено на ЕКО обект 1917, бул. „Асен Йорданов“ 4, София (по-долу наричан „ЕКО обект 1917“).

III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

A. В рамките на Играта ЕКО дава възможност на всички заредили 20 или повече литра гориво (от който и да било вид) в ЕКО обект 1917 да получат скреч карта за една от следните промоционални награди:

Продукт

900 броя Кафе Еспресо

800 броя Coca-Cola 500 мл

800 броя Вода Банкя 500 мл

1350 броя безплатни брандирани ароматизатори

100 броя куфари MH WAY

50 броя раници MH WAY

Coca-Cola е запазена марка на The Coca-Cola Company.

Б. По време на Играта, всяко физическо лице, което има навършени 18 г. и зареди 20 л гориво или повече на ЕКО обект 1917 до 23:59 часа на 25 август 2023 г., има право да получи безплатно скреч карта за цитираните по-горе награди, като заяви това, на касата на ЕКО обект 1917, по време на плащане.

В. Участниците изтриват скреч картите в момента на получаването им на касата на ЕКО обект 1917, непосредствено след което служител на Организатора връчва на съответния участник спечелената награда. В случай че в същия момент спечелената награда не е налична в ЕКО обект 1917, спечелилият участник може да получи наградата незабавно на ЕКО обект 1901, на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 111. В случай че участникът не желае да получи наградата от обект 1901, служител на Организатора указва на участника кога да посети ЕКО 1917 повторно (най-късно 25 август 2023 г.), за да получи спечелената награда.

Г. Участниците имат право да получат само една скреч карта на ден, дори и да заредят 20 или повече литра гориво в същия автомобил повече от веднъж през съответния ден от периода на провеждане на Играта.

Д. Сто (100) % от всички скреч карти съдържат награда.

Е. Всички горепосочени награди, следва да бъдат получени на ЕКО обект 1917, в срок до 25 август 2023 година, посочената дата включително.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни в рамките на периода на провеждане на Играта на официалната интернет страницата на ЕКО България ЕАД: www.eko.bg.

ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България ЕАД. Организаторът може да прекрати предварително Играта ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

Б. С участието си в настоящата Играта участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Играта, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на уебсайта www.eko.bg.

Тези Общи условия влизат в сила на 26.06.2023 г.