*Изтекла* ЕКОНОЖОВЕ С ДО 85% ОТСТЪПКА

Общи условия на Промоцията "Couzon"

1. Организатор на Промоцията „Couzon“ (“Промоцията”) е „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс Литекс Тауър, ет. 9.

2. Имате право да участвате в Промоцията, ако сте пълнолетно лице, което зарежда гориво на бензиностанции ЕКО.

3. Участниците са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията, които ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията (за повече информация вж. т. 17 по-долу) на интернет страницата на Организатора: www.eko.bg.

4. При всяка покупка на горива или други продавани стоки в бензиностанции ЕКО, на една касова бележка или фактура, на стойност 20 лв. за леки автомобили, мотори и клиенти без превозно средство, и 80 лв. за автобуси или камиони над 3,5 тона (наричана „Промоционална сума“), имате право да получите от касата 1 промо стикер.

5. Ако Вашата покупка надвишава горните минимални лимити, имате право да получите по един промо стикер за всяка „Промоционална сума“, съдържаща се изцяло в крайната стойност на Вашата покупка, като закръгляването е към по-малката стойност на съдържащите се пълен брой „Промоционални суми“.

Примери за покупка на стоки и гориво за леки автомобили на стойност: 30 лв. = 1 промо стикер; 50 лв. = 2 промо стикера; 79 лв. = 3 промо стикера.

Примери за покупка на стоки и гориво за автобуси или камиони над 3,5 тона на стойност: 80 лв. = 1 промо стикер; 160 лв. = 2 промо стикера;  240 лв. = 3 промо стикера.

6. Ако зареденото гориво е EKO Racing 100 или Diesel Double Filtered, за всяка „Промоционална сума“, имате право да получите 2 промо стикера.

7. За целите на настоящата Промоция, при определяне на стойността на покупката, предоставяните от бензиностанции ЕКО други видове ползвани отстъпки не се взимат предвид, като за валидна се приема брутната стойност на покупката (на една касова бележка или фактура) преди приспадането на съответната отстъпка.

8. Срещу събрани 5 броя промо стикера във Вашия колекционерски талон можете да закупите на промоционална цена един от осемте артикула с марка Couzon (наричани „Промоционални продукти“), налични на бензиностанции ЕКО.

9. Предайте Вашия колекционерски талон, попълнен с 5 броя промо стикера, на касата в най-близката бензиностанция ЕКО (за повече информация вж. т. 18 по-долу) и се възползвайте от специалната оферта.

10. Всеки един от Промоционалните продукти може да се ползва напълно самостоятелно и закупуването на един продукт не налага и не е обвързано със закупуването и на друг продукт.

11. За отделните Промоционални продукти, при предаване на попълнен колекционерски талон, се предлагат отстъпки в размер на от 72% до 85% от стойността на съответния Промоционален продукт. Информация за конкретния размер на отстъпката и точния размер на промоционалната цена, са налични в бензиностанциите ЕКО на територията на Република България, в които Промоцията е активна (за повече информация вж. т. 18 по-долу).

12. Колекционерският талон ще намерите в промоционалните брошури. Промоционалните брошури са налични на касите във всички бензиностанции ЕКО на територията на  Република България, в които Промоцията е активна (за повече информация вж. т. 18 по-долу).

13. Всички изображения в колекционерския талон на Промоционалните продукти са илюстративни.

14. Колекционерският талон не може да бъде копиран и не се заплаща.

15. Няма ограничение за броя закупени Промоционални продукти и попълнените колекционерски талони, при съобразяване на наличностите в магазините към бензиностанции ЕКО.

16. Всички Промоционални продукти могат да бъдат закупени и на редовна цена, без да се ползва отстъпка.

17. Промоцията е валидна от 15.07.2023 г. до 31.10.2023 г., включително, или до изчерпване на наличните количества. За избягване на съмнения, единствено в рамките на периода по предходното изречение, клиентите на ЕКО могат да получат промо стикерите и да закупят продукти на промоционална цена.

18. Промоцията за покупка на Промоционалните продукти е валидна за бензиностанции ЕКО на територията на Република България, с изключение на следните две бензиностанции, където Промоцията няма да бъде активна: с. Усойка, път Е79; гр. София, ул. Пражка пролет.

19. „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД си запаз1ва правото да променя правилата на Промоцията, продължителността и механизма на провеждане на Промоцията, като обявява всички промени на www.eko.bg. Промените влизат в сила от датата на публикуването им на цитираната интернет страница.

20. С участието си в настоящата Промоция клиентите потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.