NewMe "По свежо за по-дълго"

Общи условия на Промоцията "NewMe"


1. Организатор на Промоцията „NewMe“ (“Промоцията”) е „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс Литекс Тауър, ет. 9. (по-долу наричан „Организатора“ или „ЕКО“)

2. Имате право да участвате в Промоцията, ако сте пълнолетно лице, което в периода 18.06.2024 г. до 31.08.2024 г. зарежда гориво или закупува други (негоривни) продукти на бензиностанции ЕКО.

3. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

4. Участниците са длъжни да спазват настоящите общи условия на Промоцията ("Общите условия“), които ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията (за повече информация вж. т. 26 по-долу) на официалната интернет страница на Организатора: www.eko.bg, както и на официалната интернет страница на Програма EKO Smile www.ekosmile.bg.

5. При всяка покупка на горива или други стоки на минимална стойност от 10 лв., в бензиностанции ЕКО, на една касова бележка или фактура, в периода 18.06.2024 г. до 31.08.2024 г., имате право да получите промоционален стикер за закупуване на определени продукти ("Промоционален продукт“) с отстъпка съгласно настоящите Общи условия. За всеки 10 лева от стойността на покупката Ви, получавате по 1 промоционален стикер. Ако стойността на покупката не е кръгла, за целите на Промоцията, се закръгля към по-малката сума, например: покупка на стойност 49 лв. дава право на 4 стикера.

6. Независимо от стойността на покупката, максималният брой стикери, който можете да получите при една покупка, е 25. Така, за всяка покупка, на стойност 250 лв. или повече, имате право да получите само 25 стикера.

7. За целите на Промоцията, при определяне на стойността на покупката, се взема предвид нетната стойност, заплатена от клиента (на една касова бележка или фактура).

8. Промоционалните стикери са два вида – дигитални и хартиени. Дигиталните стикери са достъпни само за членовете на Програмата EKO Smile (повече информация в т. 13 по-долу). Членове на Програмата ЕКО Smile, които в рамките на Промоцията получават дигитални стикери съгласно т. 13 по-долу, нямат право да получат хартиени стикери. Повече информация както и общите условия на Програма ЕКО Smile можете да намерите на адрес www.ekosmile.bg или мобилното приложение EKO Smile.

9. Срещу 5, 10 или 15 броя стикера (дигитални и хартиени) можете да закупите на промоционална цена един от единадесетте Промоционални продукта с марка NewMe, налични на бензиностанции ЕКО. Всеки Промоционален продукт изисква събиране на точно определен брой стикери (съответно 5, 10 или 15).

10. Клиентите, които не са членове на Програма ЕКО Smile или ползват физическа карта EKO Smile, съответно не могат да получат дигитални стикери съгласно т. 13 по-долу, имат право да получат хартиени стикери. Хартиените стикери се предоставят на участника на каса в бензиностанция ЕКО. Хартиените стикери се поставят („събират“) в колекционерския талон, като един колекционерски талон събира максимално 15 хартиени стикера.

11. Колекционерският талон ще намерите в безплатните промоционални брошури, налични на касите във всички бензиностанции ЕКО на територията на Република България, в които Промоцията е активна (за повече информация вж. т. 27 по-долу).

12. Можете да закупите Промоционален продукт с отстъпка, като представите Вашия колекционерски талон, попълнен с 5, 10 или 15 броя хартиени стикери, на касата в най-близката бензиностанция ЕКО.

13. Дигиталните стикери, от своя страна, се получават при покупка (на горивни и негоривни продукти) от страна само на членове на Програмата EKO Smile, ползващи дигитална карта EKO Smile през мобилното приложение EKO Smile. След маркиране на каса на дигитална ЕКО Smile Карта за лоялност (достъпна чрез мобилното приложение ЕКО Smile), съответният член на Програма ЕКО Smile получава автоматично в профила си съответния брой дигитални стикери.

14. За да се използват за покупка на Промоционален продукт с отстъпка, дигиталните стикери трябва първо да бъдат обменени за дигитални Купони EKO Smile (дигиталните Купони са една от функциите на Програма EKO Smile) в мобилното Приложение EKO Smile или в уеб сайта на програмата www.ekosmile.bg.

15. При натрупване на 5, 10 или 15 дигитални стикера в профила на съответния EKO Smile член, същите могат да бъдат обменени в мобилното приложение EKO Smile или в уебсайта www.ekosmile.bg, за дигитални Купони EKO Smile. Има три вида дигитални Купони според броя стикери, обменени за получаване на съответния Купон, а именно Купони за продукт за 5, 10 или 15 стикера. Доколкото всеки Промоционален продукт изисква събрани 5, 10 или 15 стикера (съгласно т. 9 по-горе), съответният Промоционален продукт може да бъде закупен само с дигитален Купон, който отговаря на съответния брой стикери, например: Промоционален продукт, който се предлага срещу 10 дигитални стикера, може да бъде закупен само срещу Купон, за който са обменени 10 дигитални стикера. Същият продукт не може да бъде закупен срещу два Купона, всеки от които съответства на 5 стикера.

16. (1) Веднъж обменени за дигитален Купон, дигиталните стикери могат да се възстановят в профила на съответния EKO Smile член, само ако същият отправи изрично искане в този смисъл до Центъра за обслужване на клиенти, по имейл или на телефон:

i. по имейл: customer.service@eko.bg

ii. по телефон: 0700 30 107.

(2) В случай на възстановяване на дигиталните стикери в профила на съответния EKO Smile член по настоящата точка 16 (1) по-горе, съответният дигитален Купон се погасява и не може да бъде използван за покупка на Промоционален продукт. В случай че EKO Smile член впоследствие желае да използва възстановените дигитални стикери за покупка, съответният EKO Smile член ще трябва отново да обмени същите, за да получи нов дигитален Купон.

17. Дигиталните стикери и дигиталните Купони EKO Smile не могат да бъдат прехвърляни между ЕКО Smile членове.

18. Дигиталните Купони EKO Smile важат за покупката на 1 Промоционален продукт по избор от посочените в офертата за съответния брой стикери, на съответната промоционална цена по т. 9 по-горе (посочена и в промоционалната брошура, в мобилното Приложение EKO Smile и на адрес www.ekosmile.bg).

19. При използване на един дигитален Купон EKO Smile за покупка на Промоционален продукт с отстъпка, съответният Купон се погасява.

20. Възможно е използването на няколко дигитални Купона EKO Smile, в рамките на една покупка, за закупуване на няколко Промоционални продукта. В този случай, всеки от използваните дигитални Купони EKO Smile ще се приложи съответно за закупуване с отстъпка на един Промоционален продукт. При закупуването на няколко Промоционални продукта в рамките на една касова бележка, в случай на представен брой дигитални Купони EKO Smile, който е по-малък от броя желани Промоционални продукти, дигиталните Купони EKO Smile ще се прилагат като първо се предоставят с отстъпка Промоционалните продукти с най-висока редовна цена, а за тези Промоционални продукти, за които няма наличен дигитален Купон EKO Smile, участникът ще заплаща редовна цена.

21. В рамките на една и съща покупка не се допуска използване на по-голям брой дигитални Купони EKO Smile от броя на желаните Промоционални продукти. Като пример: при покупка на четири Промоционални продукта могат да се използват най-много четири броя дигитални Купони EKO Smile (при спазване на изискването по т. 15 по-горе всеки от Купоните да отговаря на броя стикери, изискуеми за съответния Промоционален продукт).

22. ЕКО Smile Точки за лоялност (за повече информация, моля посетете сайта www.ekosmile.bg) или допълнителни стикери (хартиени/дигитални) за настоящата Промоцията, не могат да се получат посредством покупка на Промоционални продукти, независимо дали е извършена на редовна цена или чрез хартиени стикери или дигитални Купони съгласно настоящата Промоция.

23. Всеки един от Промоционалните продукти може да се ползва напълно самостоятелно и закупуването на един продукт не налага и не е обвързано със закупуването и на друг продукт.

24. Няма ограничение за броя закупени Промоционални продукти и попълнените колекционерски талони/ползвани дигитални купони, при съобразяване на наличностите в магазините към бензиностанции ЕКО.

25. В периода на Промоцията (за повече информация вж. т. 26 по-долу), всички Промоционални продукти могат да бъдат закупени и на редовна цена, без да се ползва отстъпка.

26. Промоцията е валидна от 18.06.2024 г. до 31.08.2024 г., включително, или до изчерпване на наличните количества. В периода 18.06.2024 г. - 11.08.2024, клиентите на ЕКО могат да получат стикерите (хартиени и дигитални), които могат да използват за закупуване на Промоционални продукти с отстъпка в срок до 31.08.2024 г. или до изчерпване на количествата.

27. Промоцията е валидна във всички бензиностанции ЕКО на територията на Република България със следното ограничение: в периода на Промоцията, на бензиностанциите в с. Усойка, път Е79 и в гр. София, ул. Пражка пролет, няма да се предоставят хартиени стикери и клиентите няма да могат да използват хартиени или дигитални стикери за закупуване на Промоционални продукти. На цитираните два обекта обаче ще могат да се извършват покупки на горивни и негоривни продукти с дигитална карта EKO Smile, в резултат на които да се получат дигитални стикери.

28. „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД си запазва правото да променя настоящите Общи условия на Промоцията, продължителността и механизма на провеждане на същата, като обявява всички промени на www.eko.bg. Промените влизат в сила от датата на публикуването им на цитираната интернет страница.

29. С участието си в Промоцията клиентите потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

Повече информация за Промоцията можете да намерите във всяка бензиностанция ЕКО на територията на Република България или на www.eko.bg.

Всички изображения на Промоционалните продукти в колекционерския талон са илюстративни и не показват изчерпателно всички Промоционални продукти, представени в промоционалната брошура.