Награди за теб!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„Награди за теб“

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на промоционална игра „Награди за теб“ („ИГРАТА“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта стартира в 00:00 часа на 23 януари, 2023 година и продължава до 23:59 часа на 13 февруари 2023 година, или до изчерпване на скреч картите.

Отстъпката важи единствено за ЕКО обект 1917, бул.„Асен Йорданов“, 4, София на територията на Република България (по-долу наричан „ЕКО обект 1917“).

III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

A. В рамките на Играта ЕКО дава възможност на всички заредили 20 или повече литра гориво (от който и да било вид) в ЕКО обект 1917 да получат скреч карта за една от следните промоционални награди или една от следните отстъпки:

Продукт

НАГРАДА/ОТСТЪПКА

1 брой Кафе Еспресо

НАГРАДА

1 брой Coca-Cola 500 мл, 1 брой Coca-Cola Без Захар 500 мл или 1 брой Coca-Cola Лимон 500 мл.

1 брой Вода Банкя 500 мл

1 брой карта, която дава правото на безплатно зареждане на гориво в обектите на ЕКО България в страната на стойност 100 лв.

Сандвич Kalypso

30% (отстъпка)

Течност за чистачки ЕКО

30% (отстъпка)

Посочените по-горе отстъпки важат само за един закупен продукт от съответния вид. При закупуване на следващ продукт от същия вид се прилага се обичайната цена на същия.

Coca-Cola е запазена марка на The Coca-Cola Company.

В. По време на Играта, всяко физическо лице, което има навършени 18 г. и зареди 20 л гориво на обект ЕКО 1917 може да получи безплатно скреч карта за цитираните промоционални награди и отстъпки на територията на обекта, като заяви това, на касата по време на плащане.

Г. Тридесет (30) % от всички скреч карти съдържат слогана „опитай пак“ и не дават право на награда/отстъпка.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни в рамките на Играта на официалната интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg.

ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България. Организаторът може да прекрати предварително Играта ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

Б. С участието си в настоящата Играта участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Играта, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на уебсайта www.eko.bg.